Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Instrumentenleer7511/4128/1819/1/35
Studiegids

Instrumentenleer

7511/4128/1819/1/35
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • scheppende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen scheppende muziek
  • Muziekproductie binnen scheppende muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Janssens Daan
Andere docenten: Weyler Maarten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk6,00 uren
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie60,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Instrumentenleer behoort tot de basiscompetenties van een componist en de muziekproducent. De studie ervan dient van bij aanvang aangevat.
Dit opleidingsonderdeel ondersteunt op directe wijze de kernopleidingsonderdelen in de Opleiding Muziek — Afstudeerrichting Scheppende Muziek.

 

 

Omschrijving Inhoud

Instrumentenleer behandelt op stelselmatige wijze de speelwijzen en notatie van het klassieke instrumentarium en van het jazz/pop instrumentarium complementair aan het eerste.

De leerstof wordt lineair geordend.
• de specifieke instrumenten in jazz / pop en de nomenclatuur en notatiewijzen van specifieke speelwijzen en effecten (Deel 1).
• de studie van zowel courante als hedendaagse speelwijzen en notatie van het klassiek instrumentarium (Deel 2).

De theoretische uiteenzetting wordt gekoppeld aan demonstraties, praktische oefeningen en creatieve toepassingen in opdrachten.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.
 

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student:
• bezit de theoretische kennis betreffende de (toepassings-)mogelijkheden en speelwijzen van het instrumentarium in klassiek en jazz/pop,
• ontwikkelt een goed muzikaal voorstellingsvermogen,
• kan de eigen muzikale intuïties en ideeën vorm geven,
• kan zowel vrije als goed omschreven opdrachten tot een goed einde brengen, 
• heeft aandacht en een open geest met betrekking tot muziekculturen en klankidiomen die niet direct tot zijn studiegebied behoren.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Hoorcolleges.
• Werkcolleges.
• Begeleid zelfstandig leren.

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De evaluatie bestaat uit:
• een schriftelijk examen met open vragen
• de evaluatie van opdrachten

Eerste semester:      Evaluatie Deel 1 op 50% van het totaal van de punten.
Tweede semester:    Evaluatie Deel 2 op 50% van het totaal van de punten.

De student dient voor beide onderdelen te slagen.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Docenten-syllabus.
• Collegenota's.
• Partituren, opnames, et alia.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

• Samuel Adler (2001), The study of the orchestra, W.W. Norton and company New York-London
• Reginald Smith Brindle, (1970) Contemporary Percussion, Oxford university press New York London (ISBN 0 19 318802 3)

Omschrijving Studiekosten

Geen extra kosten.

Omschrijving Trefwoorden

h840-muziek-theorie, h800-muziekcompositie
Instrumentenleer

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.