Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Akoestiek 2437/4128/1819/1/79
Studiegids

Akoestiek 2

437/4128/1819/1/79
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • instrumentenbouw
  • Master in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verberkmoes Geerten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie66,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Akoestiek is een zuiver wetenschappelijk vak, gesteund op en onderdeel van de fysica.

Instrumentenbouwers, musici, componisten, producers, geluidstechnici, organisatoren, musicologen en sommige muziektheoretici zijn nu eenmaal aangewezen zijn op trillingsverschijnselen van lucht en datgene wat deze trillingen veroorzaakt.

Het verwerven van een wetenschappelijk inzicht in deze materie en van de mogelijkheid om problemen op te lossen en te voorzien, vormen de doelstellingen van dit opleidingsonderdeel.

Omschrijving Inhoud

• Akoestische principes van snaren en snaarinstrumenten
• Akoestische principes van blaasinstrumenten
• Akoestische principes van percussieinstrumenten
• Chladni patronen, modaalanalyse
• Theorie met betrekking tot het ontwerp van een monochord
• Theorie met betrekking tot de bouw van een xylofoon
• Geluidssnelheid in hout en andere materialen
• Geschiedenis van het akoestisch onderzoek aan instrumenten

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor Akoestiek 1

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student:
• kan akoestische principes toepassen tijdens ontwerp, bouw en herstelling van muziekinstrumenten,
• ontwikkelt het vermogen om akoestische kennis voor het artistiek zoekproces in stelling brengen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Hoorcolleges
• Toelichting bij oefenopgaven
• Demonstraties en simulaties

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Het examen wordt schriftelijk afgenomen met behulp van een multiple choice systeem waarbij gebruik van een rekenmachine (mits niet gebaseerd op GSM, computer, etc.) is toegestaan. Het is niet toegestaan om lesmateriaal, literatuur, aantekeningen, computers, etc. tijdens het examen te gebruiken.

De eindquotering omvat de volgende onderdelen:
• 60% (= 12/20) wordt bepaald door het schriftelijke examen
• 25% (=  5/20) wordt bepaald door praktijkopdracht 1 (bijvoorbeeld "Bouw van een monochord")
• 15% (=  3/20) wordt bepaald door praktijkopdracht 2 (bijvoorbeeld "vervaardiging van een gestemde xylofoonstaaf")


Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Principles of Musical Acoustics - William M. Hartman - first edition - Springer Science, 2013
• Artikelen uit de vakliteratuur (worden verstrekt als pdf)

Omschrijving Studiekosten

Aankoop van verplichte literatuur (ca. 30€) en bouwmaterialen (ca.10€).

Omschrijving Trefwoorden

p200-akoestiek

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Akoestiek 1.