Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theatergeschiedenis 214143/4127/1819/1/05
Studiegids

Theatergeschiedenis 2

14143/4127/1819/1/05
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar) of 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Engels Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk15,00 uren
Hoorcollege20,00 uren
Werkcollege10,00 uren
Zelfstudie45,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel op inleidend niveau is de theoretische kerndiscipline die verbonden is met alle onderdelen van de opleiding Drama.
Spelers en theatermakers moeten een voldoende groot referentiekader hebben om hun werk aan te toetsen. De student moet inzicht krijgen in het verleden en heden van zijn eigen kunstdiscipline zodat hij/zij het eigen functioneren permanent kan toetsen aan de voorbije en bestaande podiumverwezenlijkingen.


Omschrijving Inhoud

De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste historische momenten uit westerse theatergeschiedenis met het accent op de 20ste en 21ste eeuw.
In de cursus worden invloedrijke theatermakers en theater- en acteertheorieën toegelicht.
Ook de inbedding van het hedendaagse theaterlandschap in de theatergeschiedenis komt aan bod.


Omschrijving Begincompetenties (tekst)

De student heeft kennis van de westerse theatergeschiedenis tot en met de 19de eeuw.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1/ Kennis en inzicht hebben verworven van de algemene en grote periodes van de theatergeschiedenis en die kunnen relateren aan de algemene geschiedenis. 


2/ Kennis hebben van de belangrijkste feiten en figuren van de westerse theatergeschiedenis en inzicht in hun plaats in de loop van de geschiedenis en vandaag.

3/ Kunnen raadplegen van verschillende soorten theoretische werken en kunstenaarsteksten over theater, choreografie en performance.

4/ Algemene competentie: over de belangrijkste evoluties in het theater met kennis van zaken kritisch kunnen reflecteren, vanuit verschillende invalshoeken naar historische kwesties kunnen kijken, empathisch vermogen ontwikkelen door hedendaagse fenomenen in een historisch perspectief te plaatsen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege, werkcollege, zelfstudie


Omschrijving Begeleiding

Er is steeds de mogelijkheid tot een individuele afspraak met titularis of docenten.


Omschrijving Evaluatie (tekst)

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding.
De deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten en aan de trainingen is verplicht.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

• “Een westerse geschiedenis”, Thomas Crombez, Jelle Koopmans, Frank Peeters, Luk Van den Dries, Karel Vanhaesebrouck?, EAN 9789401418959

• “Performance Art: From Futurism to the Present (Third Edition)”, Roselee GoldbergOmschrijving Studiekosten

Kost voor aanschaf van (vermelde en andere) boeken, kopies van fragmenten, ontleningskosten: Geraamde totaalprijs: 50.0 EUR

Omschrijving Trefwoorden

H003 (Geschiedenis en kunst), H870 (toneel: geschiedenis), H330 (dramaturgie), H390 (literatuurstudie), theater, drama, dramatische kunst.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Theatergeschiedenis 1 OF (simultaan te volgen met Theatergeschiedenis 1 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 51 studiepunten afgewerkt hebben).