Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Psychologie en theater18191/4127/1819/1/91
Studiegids

Psychologie en theater

18191/4127/1819/1/91
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten
    Keuzepakket:
    • 2 opleidingsonderdelen te kiezen
  • Bachelor in de muziek
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Preester Helena
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege30,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie60,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit vak ondersteunt het vak drama en de algemene kennis en persoonlijkheid van de student speler of beoefenaar van een of andere vorm van dramatische kunst. De theoretische kennis wordt op inleidend niveau aangeboden.

Omschrijving Inhoud

In deze lessenreeks vertrekken we van de klassieke acteermodellen uit de 20ste eeuw en toetsen deze aan inzichten uit de psychologie. Centraal daarbij staat de verhouding tussen bewustzijn, emoties en belichaming, met grote aandacht voor (de beleving van) het lichaam als het instrument bij uitstek van acteurs. De benadering is thematisch. Thema’s die aan bod komen zijn cognitieve en affectieve vaardigheden onderliggend aan acteren, psychologische kwetsbaarheid bij acteurs, de kwestie van expressie, de kneedbaarheid van het lichaamsschema, persoonlijkheid, het in en uit een rol kunnen stappen, emotieregulatie en verwante thema’s. In tweede instantie verbreden we het bereik en kijken ook naar meer hedendaagse benaderingen uit performance studies.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties. Basiskennis van het Engels is noodzakelijk: begeleidende teksten zijn vaak in het Engels.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

- De student heeft inzicht verworven in een aantal basisaspecten van de psychologie van het acteren, en kan verbanden leggen tussen inzichten uit de klassieke acteermodellen en psychologische kennis.
- De student heeft inzicht in de complexe verhouding tussen bewustzijn, emoties en belichaming, en heeft kennis van psychologische inzichten m.b.t. het lichaam als het instrument bij uitstek van de acteur.
- De student is in staat thema’s uiteen te zetten zoals psychologische kwetsbaarheid bij acteurs, expressie, lichaamsschema, persoonlijkheid, emotieregulatie en verwante thema’s te benaderen vanuit de gecombineerde kennis van acteermodellen en psychologie.
- De student heeft weet van meer hedendaagse benaderingen en uitbreidingen in het veld van performance studies.
-Ten slotte is de student in staat deze kennis en inzichten te toetsen aan de eigen ervaring en praktijk.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege met ruimte voor discussie.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Schriftelijk examen voor 100% van de te behalen credits.

 

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Slides met eigen notities. Begeleidende teksten (in het Nederlands en het Engels).


Omschrijving Studiekosten

Geen

Omschrijving Trefwoorden

Theater, drama, psychologie, belichaming, lichaamsschema, spiegelsysteem, empathie, psychologische kwetsbaarheid, perceptie van actie.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.