Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Creatief schrijven 22793/4127/1819/1/68
Studiegids

Creatief schrijven 2

2793/4127/1819/1/68
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar) of 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Delecluse Fabrice
Andere docenten: De Buysser Pieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie66,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Het opleidingsonderdeel "Creatief schrijven 2" is het tweede van een drieluik (waarvan de eerste 2 verplicht en het 3e optioneel) doorheen de drie bachelorjaren drama. 'Creatief schrijven 2" is daarbij gerelateerd aan de kern-opleidingsonderdelen "Drama III" en "Drama IV". Noodzaak tot expressie en het kunnen formuleren van innerlijke of uiterlijke roer-selen zijn onmisbare eigenschappen voor dramastudenten, ook al zijn die formuleringen enkel geschikt voor 'intern gebruik'.

Omschrijving Inhoud

De dramastudent wordt individueel begeleid bij het omzetten van gedachten, gevoelens of verbeeldingen in een tekst met dramatische mogelijkheden.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Het is wenselijk dat de student de eindcompetenties van 'Creatief schrijven 1' beheerst.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De dramastudent kan op een beginnend niveau:

1/ gedachten, gevoelens of verbeeldingen omzetten in een oorspronkelijke tekst met een dramatische kracht; deze tekst weerspiegelt nieuwsgierigheid, originaliteit, kunstzinnigheid.

2/ de tekst op papier en elektronisch aanleveren in een voor drama geschikte vorm.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Individuele opdrachten, correspondentie, gesprekken.

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds de mogelijkheid tot een individuele afspraak met titularis of docenten.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Beoordeling en waardering van de ingediende teksten door de titularis.

Algemeen
* Beantwoorden aan de gestelde deadlines voor het afwerken van opdrachten.
* De werkstukken moeten op de vastgelegde data worden ingediend of gepresenteerd.
* In geval de student wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij ervoor dat het werk door iemand anders wordt binnengebracht.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

dvd's, andere kunstvormen, materiaal uit bibliotheek, internet

Omschrijving Studiekosten

Geraamde totaalprijs: 50.0 EUR Gebruikskosten van een computer met een programma voor tekstverwerking.

Omschrijving Trefwoorden

H330 (dramaturgie) H850 (toneel: acteren), H855 (toneel: regie), theater, drama, dramatische kunst.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Creatief schrijven 1.