Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Creatief schrijven 12792/4127/1819/1/34
Studiegids

Creatief schrijven 1

2792/4127/1819/1/34
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar) of 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Gyselinck Wannes
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie66,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Het opleidingsonderdeel "Creatief schrijven 1" is het eerste van een drieluik (waarvan de eerste 2 verplicht en het 3e optioneel) doorheen de drie bachelorjaren drama. 'Creatief schrijven' is gerelateerd aan de kern-opleidingsonderdelen "Drama I" en "Drama II". Noodzaak tot expressie en het kunnen formuleren van innerlijke of uiterlijke roerselen zijn onmisbare eigenschappen voor dramastudenten, ook al zijn die formuleringen enkel geschikt voor 'intern gebruik'.

Omschrijving Inhoud

Het vak creatief schrijven bestaat uit hoorcolleges en schrijfoefeningen. In de hoorcolleges gaan we in op de kenmerken van de in onze cultuur meest richtinggevende poëtica's. We verkennen ze in de theorie en in de praktijk. Van Heiner Müller tot Jeroen Mettens, van Beckett tot John Cage, van T.S. Eliot tot Leonard Nolens en van Spielberg tot Godard. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat kunnen we ermee?

Bij de schrijfoefeningen wordt de student individueel begeleid bij het omzetten in een originele, creatieve tekst van eigen gedachten, gevoelens of verbeeldingen omtrent het persoonlijke. Naar gelang de individuele noden worden lees- en schrijfopdrachten gegeven, om eventuele drempels te slechten.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De dramastudent kan op een inleidend niveau:

1/ eigen gedachten, gevoelens of verbeeldingen omzetten in een oorspronkelijke, creatieve tekst met een dramatische kracht; deze tekst weerspiegelt nieuwsgierigheid, originaliteit, kunstzinnigheid.

2/ de tekst geschreven, getypt of geprint aanleveren in een voor drama geschikte vorm.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen en individuele opdrachten, correspondentie, gesprekken.

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds de mogelijkheid tot een individuele afspraak met titularis of docenten.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Beoordeling en waardering van de ingediende teksten door de titularis.

Algemeen
*Beantwoorden aan de gestelde deadlines voor het afwerken van opdrachten.
*De werkstukken moeten op de vastgelegde data worden ingediend of gepresenteerd.
*In geval de student wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij ervoor dat het werk door iemand anders wordt binnengebracht.
De deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten is verplicht.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

geen

Omschrijving Studiekosten

Geraamde totaalprijs: 50.0 EUR Gebruikskosten van een computer met een programma voor tekstverwerking.

Omschrijving Trefwoorden

H330 (dramaturgie) H850 (toneel: acteren), H855 (toneel: regie), theater, drama, dramatische kunst.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.