Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Minor Scenografie32001/4126/1819/1/61
Studiegids

Minor Scenografie

32001/4126/1819/1/61
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Kimpe Kris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Het overbrengen van informatie en kennis omtrent 'ruimtelijk tonen' van eigen of andermans werk. Het leren reflecteren over en omgaan met het te-tonen-object/actie (hedendaagse kunst, performance, mode,...) en de ruimte-waarin-wordt-getoond: concept, materiaal, vorm, dimensies, licht, kleur,...

Omschrijving Inhoud

Theoretische inleiding in de kunst-van-het-tentoonstellen; begeleid bezoeken en analyseren van tentoonstellingen; begeleide praktische oefeningen omtrent het gebruik van tentoonstellingsruimtes.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student kan op inleidend tot beginnend niveau:
- reflecteren over het te tonen materiaal
- een specifiek (tentoonstellings-) concept opbouwen
- bewust kiezen voor een bepaalde vorm van 'tonen'
- een 'presentatie' (kan ook een performance zijn) inrichten, zowel op klein als groter formaat

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege, werkcollege, individuele opdrachten, correspondentie, gesprekken. Het onderwijs heeft een individueel karakter, maar wordt voornamelijk gegeven in groepsverband.

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds de mogelijkheid tot een individuele afspraak met titularis of docenten.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Permanente Evaluatie (66%) en eindpresentatie
Tweede examenkans: mogelijk.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.