Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theorie en geschiedenis van de illustratie 127826/4126/1819/1/22
Studiegids

Theorie en geschiedenis van de illustratie 1

27826/4126/1819/1/22
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Grafisch ontwerp - illustratie binnen grafisch ontwerp
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar) of 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Swerts Carla
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege18,00 uren
Werkcollege6,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel is het eerste deel van de specifieke theoretische component rond de ateliers Illustratie. Het wordt opgevolgd door ‘Theorie en geschiedenis van de illustratie 2’ Het opleidingsonderdeel is bedoeld als een verbreding, verruiming en situering van de kunst en het ambacht van het illustreren in een historisch, maatschappelijk en actueel kader. De kunst en het ambacht van het illustreren worden gesitueerd in een brede grafische context waarbij de inzichten, benaderingen, grafische oplossingen en narratieve vaardigheden van uiteenlopende illustratoren bestudeerd worden.
De student bouwt een referentiekader op en benadert illustratie vanuit een intellectuele context.
De student gebruikt het verrijkte referentiekader om creatieve processen op een constructieve manier te bevragen en te evalueren
Hij doet beroep op dit kader om de persoonlijke creativiteit voortdurend nieuwe impulsen te geven.

Omschrijving Inhoud

De leerinhoud is lineair geordend

1) de volgende leerinhouden, of sommige aspecten van die leerinhouden, worden behandeld:
- de historiek van illustratie

- illustratie in een persoonlijke context

- illustratie in een cultureel/literaire context

- illustratie in een maatschappelijke context

- illustratie en cultuurspreiding

- stijl en communicatie

- stijl en thematiek

- narratieve technieken

- illustratie en media

- illustratie en doelgroepen

2) de inzichten, benaderingen, grafische oplossingen en narratieve vaardigheden van uiteenlopende illustratoren worden gebruikt als studiemateriaal om bovenstaande aspecten te duiden.

3) de student legt een eigen documentatie- en archiefmap aan.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

geen

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetentie:
De student heeft een brede kennis van het vakgebied en het vakjargon verworven. Onder meer:
- Hij geeft uitdrukking van de verworven kennis in zijn persoonlijke lectuur en evaluatie van het oeuvre van een illustrator.

- Hij plaatst stijl en inhoud in een persoonlijke, maatschappelijke en creatieve context.
- De documentatie- en archiefmap van de student getuigt van inzicht in het domein van de illustratie door de gerichte keuzes die erin vervat zitten, de hoeveelheid informatie en de communicatief / documentaire waarde ervan.

Algemene competentie

Ingesteldheid tot levenslang leren, onderzoekende attitude.
Onder meer:
Een systematische kennis van de kernelementen van de discipline en de samenhang met andere vakgebieden.
De student kan zijn werk situeren binnen eigen vakgebied en binnen een grote creatieve en narratieve context.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege atelier, gastsprekers, tentoonstellingen, cursus. Opzoekwerk in bibliotheek en op internet.

Omschrijving Begeleiding

Na elke les is steeds mogelijkheid tot een gesprek met de docent over verschillende onderdelen van het vakgebied. Er is ook steeds mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met de docent. De docent is digitaal bereikbaar

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De student legt op het eind van het semester een mondeling examen af aan de hand van de cursus en zijn persoonlijke documentatie- en archiefmap voor 100% van de te behalen punten.
 
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Tweede examenkans: wel mogelijk.
 Deliberatie-info: voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Voorbeelden ter inzage, illustratiecatalogi, boeken, persknipsels e.d. die zowel door de lesgever als door de studenten worden aangebracht.

Een cursus + Powerpointvoorstelling

Omschrijving Studiekosten

Raming: 50 euro

Omschrijving Trefwoorden

h00x-kunst, h730-beeldende-kunst -2d-grafische-vormgeving

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.