Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Tekenen 3: waarnemingstekenen, de menselijke figuur25414/4126/1819/1/76
Studiegids

Tekenen 3: waarnemingstekenen, de menselijke figuur

25414/4126/1819/1/76
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Vander Linden Jacky
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie27,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Beheersen van de basistechnieken. In staat zijn de ruimte van het blad te benutten. Perspectief-diepte van het menselijke lichaam weergeven.

Omschrijving Inhoud

Plaatsen van het model in de ruimte.
Inzicht in compositie.
Schaduwtechnieken:weergeven van diepte en vorm aan de hand van schaduw,licht en donker.
Uitvoering en presentatie van in het atelier gerealiseerd werk.
Kennis en beheersing van diverse materialen.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Basis van het tekenen. Basiskennis van de materialen. Ernstige motivatie.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Inzicht in het medium tekenen en beheersing van technieken en materialen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Tekenen naar levend model in het atelier. Museumbezoek,literatuur enz...

Omschrijving Begeleiding

Mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Permanente evaluatie: tussentijdse beoordeling.
Periodegebonden evaluatie: eindjury op het einde van het academiejaar.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Potlood, inkt, houtskool enz... De bibliotheek van het departement wordt regelmatig geraadpleegd.

Omschrijving Studiekosten

Verplaatsingen en materialen: circa 30€

Omschrijving Trefwoorden

H714-beeldende-kunst-2d-tekenen

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.