Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Tekenen 2: tekenen in schetsboek25413/4126/1819/1/42
Studiegids

Tekenen 2: tekenen in schetsboek

25413/4126/1819/1/42
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Clarisse Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie27,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

De student wordt in staat gesteld zich te verdiepen in het tekenen vanuit de waarneming in schetsboek.

Omschrijving Inhoud

Schetsen van mensen en situaties vanuit zintuigelijke waarneming op verschillende locaties: dit kan zijn de zoo, de Plantentuin, bejaardencentra, zwembad, circus, stadspleinen, justitiepaleis, tram, enz.. Kennismaking met verschillende tekenaars via boeken.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn in het opleidingsonderdeel Tekenen 1 bachelor.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetentie 1:
De student heeft een persoonlijke interpretatie ontwikkeld bij de verschillende opdrachten.
Kerncompetentie 2:
De student heeft een doeltreffend gebruik van tekenkundig materiaal.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Tekenen op locatie en thuis.

Omschrijving Begeleiding

Studenten worden steeds begeleid, ook buiten de lesuren (op afspraak). Er is steeds mogelijkheid tot het bekijken, inspireren, bespreken en bijsturen van de resultaten naar aanleiding van de opdrachten.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Permanente evaluatie:
Een jury beoordeelt gepresteerd werk uit de schetsboek(en) na afloop van het semester.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
Geen 2de zittijd.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Schetsboek en tekenmateriaal.

Omschrijving Studiekosten

Ongeveer 75 Euro (inclusief uitstappen en toegangstickets)

Omschrijving Trefwoorden

h714-beeldende-kunst-2d-tekenen

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.