Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Analyse van de tekening 124452/4126/1819/1/57
Studiegids

Analyse van de tekening 1

24452/4126/1819/1/57
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Vrije kunsten - tekenen binnen vrije kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mathysen Pieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

'Analyse van de tekening 1' is een praktijk/theoretisch opleidingsonderdeel.
Het wordt gevolgd door 'Analyse van de tekening 2' uit het modelprogramma van de tweede bachelor.

Beiden zijn atelier-ondersteunende vakken waar aan reflectie over tekenkunst gedaan wordt.
‘Analyse van de tekening’ 1 verduidelijkt en omkadert vraagstellingen omtrent tekenkunst die zich in het hoofdatelier voordoen op initiatieniveau.

Omschrijving Inhoud

- De student leert communiceren over kunstwerken van anderen en eigen werk.

- De student leert de beeldende laag van een werk te analyseren. Met beeldende laag bedoelen we hier o.a. materiaal, compositie, narratieve laag, het concept, de vormentaal, de detaillering, …

- De student onderzoekt de verschillende functies die een tekening kan hebben. O.a. de voorstudie, het plan, het documenteren, het reisverslag, de cartoon, ...

- De student leert omgaan met boeken en documentatie uit de bibliotheek om informatie te verwerven voor eigen atelierwerk.

- De student leert zijn/haar keuze voor een kunstwerk te verantwoorden en mee te delen aan andere studenten.

- De student maakt kennis met specifieke toepassingen van de tekenkunst (o.a. carnet de voyage, streetart, collage, digitale tekening).

- De student maakt een dossier waarin hij/zij bovenstaande items op een persoonlijke manier verwerkt in functie van eigen werk.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetenties


1) De student kan tekeningen analyseren.
Onder meer
- kan de elementen van de beeldende laag onderscheiden en benoemen. De student kan het verband leggen tussen de zeggingskracht en de functie van een tekening en die beeldende laag.

2) De student herkent een veelheid van verschillende functies die tekeningen kunnen hebben binnen en buiten de context van de kunst.

3) De student is in staat informatie te verzamelen en te gebruiken in functie van het eigen atelierwerk. Onder meer
- het dossier en het atelierwerk staan in relatie met de verzamelde documentatie.
- de student kan kunstwerken analyseren en in verband brengen met eigen atelierwerk
- de student kan de gemaakte keuzes duiden en op een verstaande manier hierover communiceren.

Algemene competenties

Zelfstandig kunnen lezen, synthetiseren en analyseren van kunstwerken.


Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

- Hoorcolleges, lezingen en gesprekken met kunstenaars
- Bezoek tentoonstellingen
- Zelfstandig werk in het atelier/ thuis
- Klassikale besprekingen

Omschrijving Begeleiding

De docenten zijn steeds bereid tot een persoonlijk gesprek.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De studenten worden beoordeeld op basis van een zelfgemaakt dossier voor 100% van de punten.

Algemeen
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken en opdrachten moeten steeds op de vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd.
- In geval de student wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij/zij ervoor dat het werk door iemand anders wordt binnengebracht.
- Tweede zittijd niet mogelijk.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Literatuur i.v.m. het thema bibliotheek kask.
- Persoonlijke documentatie van docenten.
- Kunstenaarsboeken.
- Tekenmateriaal: basismateriaal zelf aankopen.
- Video en dvd documentatie.
- Computer met internetverbinding, beamer, scanner, printer, fototoestellen in atelier.

Omschrijving Studiekosten

50 euro aan schetsboeken en tekenmateriaal.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.