Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Tekenen 1: academische tekentechnieken25412/4126/1819/1/08
Studiegids

Tekenen 1: academische tekentechnieken

25412/4126/1819/1/08
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Bellanger Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie27,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Een initiërend tekenkundig opleidingsonderdeel waarbij de student een grondig inzicht meekrijgt in tijdloze, fundamentele basisprincipes en technieken.

De verkennende oefeningen in waarheidsgetrouw tekenen scherpen het observatievermogen, de oog-handcoördinatie en helpen de bedrevenheid & techniek verder te ontwikkelen en verfijnen in om het even welke stijl en in ieder genre met behoud van de individualiteit en creatieve expressie.

Door middel van diverse tekenopdrachten leren de studenten tekentechnieken en materialen exploreren en deze bewust artistiek in te zetten.

Via voorbeelden, documentatie en een bezoek aan het rijke KASK-archief wordt er bijkomend een historisch kader geschetsten worden de studenten bewust gemaakt van de heersende paradigma’s die nadien in een open dialoog besproken worden.

Deze aanvangsmodule tekenen staat open voor een gedifferentieerde groep studenten, elk met een verschillende artistieke achtergrond.

Omschrijving Inhoud

Niveau: initiërend

Ongeacht de begincompetenties, streven we naar verregaande verfijning en verruiming van de werkwijze en algemene (teken)technische basistechnieken :

– Gecontroleerde opbouw van een werk
– Grondige materiaalbeheersing
(de student is vrij in zijn materiaalkeuze; bv. : (kleur)potlood, houtskool, conté, pastel,...).
– De bestudering, en het concreet toepassen van de compositieleer.
– Diepte en ruimte leren waarnemen, correct kunnen weergeven en manipuleren in een tekening (controle over o.a. de scherptediepte).
– Het doelbewust gebruiken van de wetten van perspectief.

– Het leren zien en begrijpen van verschillende soorten licht en schaduw, het vastleggen hiervan in een realistische tekening.
– Subtiele vormen leren zien en deze kunnen weergeven door middel van o.a. lijnbeheersing.
– Een visuele hiërarchie in het werk aanbrengen om de blik van de toeschouwer te sturen.
– Proefondervindelijk onderzoek naar de werking en de mogelijkheden van verschillende dragers.
– Via het experimenteren onderzoekt de student de diverse expressie- en toepassingsmogelijkheden van materiaal, gebaar en context door middel van het tekenen.
– De eigen grenzen bij de uitwerking van een tekening verkennen en leren verleggen.

Aan de hand van uiteenlopende onderwerpen (zoals o.a. gipsen beelden, mensen, dieren, planten,...) wordt de student met (teken)technische problemen geconfronteerd, eigen aan elk te visualiseren onderwerp.

Er wordt ook op locatie getekend (buiten het atelier).

Om bovenstaande vaardigheden te leren beheersen en de voorop genoemde doelstellingen te halen, ligt het accent hoofdzakelijk op het bekomen van natuurgetrouwe, kwaliteitsvolle tekeningen en schetsen in diverse mediums

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen ervaring of vooropleiding vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetenties
1) Brede kennis van materialen, methodes, technieken en vaardigheden eigen aan het tekenen beheersen en kunnen aanwenden in het persoonlijke artistieke werk,
2) De verkregen tekentechnische bagage weten in te zetten bij de vormgeving van het eigen creatieve werk en tevens als onderzoeksmateriaal kunnen inschakelen bij de verdere artistieke studie,
3) Op tekentechnisch vlak ongehinderd artistiek werk kunnen maken waarin experimenten en inzichten op een persoonlijke manier worden gevisualiseerd en daarbij streven naar excellentie in uitvoering, zeggingskracht en beeldende diepgang.

Algemene competenties
1) De student heeft een onderzoekende houding die hem/haar in staat stelt om te evolueren in een context van kritische dialoog.
2) Het werk vertoont aanwijsbare ontwikkeling.
3) De student bezit de nodige werkdiscipline.
Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

– Atelier
– Tekenen op locatie (er wordt geregeld geschetst op verplaatsing)
– Klassikale, maar voornamelijk individuele begeleiding afgestemd op het tekentechnisch niveau van elke student.
– Mogelijk bezoek aan musea, KASK-archief, tentoonstellingen en galerijen; zelfstandig of in groepsverband.
– Aanbrengen van het nodige didactisch material, boeken, artikels, referenties, documentatie, e.d.

Omschrijving Begeleiding

Docent staat ter beschikking tijdens de lesuren en via e-mail; er is steeds mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met docent.
Klassikale begeleiding, met het accent op individuele begeleiding en ondersteuning, steeds rekening houdend met de studierichting en het tekentechnisch niveau van de student.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Permanente evaluatie (1/3 van de punten) in combinatie met een eindevaluatie door een eindbeoordeling in de examenperiode (2/3 van de punten).

Algemeen
Dit is een praktijkvak :
– Regelmatige aanwezigheid en inzit is vanzelfsprekend
– Werkstukken en opdrachten moeten op de vastgelegde data worden ingediend of gepresenteerd. In geval de student wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij ervoor dat het werk door iemand anders wordt binnengebracht.
– Er is geen tweede zittijd mogelijk

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Tweede examenkans:
niet mogelijk.

Deliberatie-info:
voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Schetsboek; kwaliteitsvol papier (min. A3 en eventueel getint); potloden (van 2H tot 4B); kneedgum en plasticgum; houtskoolpotloden & wit pastel/krijt-potlood.

Omschrijving Studiekosten

De studenten worden aangemoedigd te investeren in divers tekenmateriaal naast het basismateriaal dat beschikbaar is in het tekenatelier, maar het is zeker geen verplichting.
Papier en tekenmateriaal voor een totaal van 20 €

Omschrijving Trefwoorden

h00x-kunst / H714-beeldende-kunst-2d-tekenen

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.