Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theorie van de Mediakunst18357/4126/1819/1/19
Studiegids

Theorie van de Mediakunst

18357/4126/1819/1/19
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • vrije kunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije kunsten - mediakunst binnen vrije kunsten
  • Vrije kunsten - performance binnen vrije kunsten
 • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mortier Pïeter Paul
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Het opleidingsonderdeel biedt de studenten een inleiding op de mediakunst en de mediatheorie. Het situeert de mediakunst in een breed historisch en cultureel kader. Hierdoor leert de student zijn eigen werk en interesses te plaatsen in een maatschappelijke en kunsthistorische context.

Omschrijving Inhoud

Dit opleidingsonderdeel biedt een theoretische inleiding op wat 'mediakunst' heet, aan de hand van representatief beeldmateriaal, thema’s en casussen. In de lessen wordt er via theoretische teksten en diverse praktijken van kunstenaars dieper ingegaan op thema’s als: media en materialiteit, het archief en geheugen, het sociale netwerk, media-archeologie, het beeld en het onrepresenteerbare, de relatie tussen media, politiek en technologie.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Er zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetenties
1. De student heeft inzicht in het canon en de evoluties van de mediakunst.
2. De student kent de centrale thema’s van de mediakunst en kan ze onderscheiden in de interpretatie van werk.
3. Door de lees- en interpretatieoefeningen wordt de student gevormd in zijn analyserend vermogen van mediakunstwerken.

Algemene competenties
1. Het verwerven en verwerken van informatie aan de hand van verschillende media: teksten, boeken, websites, audiovisuele media.
2. De student is in staat om de persoonlijke kunstwetenschappelijke visie en artistieke expressie verder te ontwikkelen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee delen:
1. Een reeks hoorcolleges
2. Externe activiteiten

Omschrijving Begeleiding

Monitoraat op afspraak, via e-mail.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De evaluatie gebeurt in 3 stappen:
1. Permanente evaluatie op basis van participatie en discussie. 25%
2. De student schrijft een tekst over een thema behandeld in de lessen. 50%
3. Een mondelinge toelichting van de geschreven tekst op een mondeling examen. 25%

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Deliberatie-info: voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Lesnota's en teksten worden tijdig ter beschikking gesteld.

Omschrijving Studiekosten

Er zijn:
- de studiematerialen (reader) 

- de uitgaven voor excursies symposia, tentoonstellingen en kunstenfestivals

Omschrijving Trefwoorden

H00x-kunst

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.