Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Initiatie videomontage6328/4126/1819/1/82
Studiegids

Initiatie videomontage

6328/4126/1819/1/82
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: De Cock Karel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

De aanverwante 'Digitale Videomontage ' biedt aan studenten de mogelijkheid om hun eigen video-opnames te leren verwerken op een professioneel platform. Digitale Videomontage geeft een introductie tot de technische aspecten van video in functie van de verwerking ervan, meer specifiek NLE (non lineair editing).

Omschrijving Inhoud

- Technische introductie tot het PAL videosignaal.
- Technische introductie tot het digitaliseren van een analoog videosignaal.
- Technische introductie tot de digitale videocompressie.
- Analyse van de beeldtaal en het bewegend beeld.
- Introductie tot het verwerken van een concept in een draaiboek/storyboard.
- Aanleren van een strikte methode in het gebruik van de professionele NLE software.
- begeleiden van:
a) een korte opdracht videomontage
b) een videomontage van eigen werk

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Vlot kunnen werken met een computer. Basiskennis van tekstverwerking en grafisch programma.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetentie
Inzicht in de technische en praktische principes van digitale videomontage.
a) zelfstandig video in de computer kunnen inladen, bewerken en uitvoeren
b) in staat zijn over beeldtaal te praten met gebruik van het ‘correcte’ technische jargon
c) gemaakte keuzes inhoudelijk kunnen duiden

Algemene competentie
Getuigen van gedrevenheid en discipline.
a) in staat zijn alle opdrachten af te werken en aan de gestelde eisen voldoen
b) correct en zorgzaam omgaan met het ter beschikking gestelde technisch materiaal
c) in staat zijn zelfstandig te werken en zelf tot oplossingen te komen

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Atelier, hoorcolleges, begeleid zelfstandig werken/leren.

Omschrijving Begeleiding

Steeds mogelijkheid tot individuele afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

- Evaluatie onder een systeem van permanente evaluatie.
- De evaluatie wordt in de eerste examenperiode ingericht (= geen 2e zittijd)

Omschrijving:
- Het artistieke proces is onderworpen aan permanente evaluatie.
- Het toegekende cijfer telt voor 1/3 van het eindcijfer.
- In de examenperiode is er een eindevaluatie door een jury.
- Het cijfer telt voor 2/3 van het eindcijfer.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan alle onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd.
- Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

De hardware en de software nodig voor de NLE worden ter beschikking gesteld van de studenten evenals een beperkte opslagmogelijkheid voor de digitale video. Grote hoeveelheden video moeten opgeslagen worden op een eigen Hard Disk.

Omschrijving Studiekosten

Aankoop van videocassettes en dvd's. Gemiddeld 30,00 €

Aankoop van een externe Hard Disk. Gemiddeld 200,00 €

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.