Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theorie en geschiedenis van de sculptuur 227476/4126/1819/1/53
Studiegids

Theorie en geschiedenis van de sculptuur 2

27476/4126/1819/1/53
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Vrije kunsten - beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Den Abeele Lieven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel is bedoeld als noodzakelijke theoretische aanvulling op de praktijk van de beeldhouwkunst en daarom geprogrammeerd in de tweede bachelor.

De doelstellingen zijn: ontwikkelen van historisch besef aangaande de westerse beeldhouwkunst vanaf de antieke oudheid tot het begin van de 20ste eeuw.
De achterliggende artistieke en sculpturale problematiek leren detecteren, verwoorden en beantwoorden.
De sculpturale taal leren herkennen en interpreteren. Kritisch leren ‘lezen’ en analyseren van beeldhouwwerken.
De iconografische, formele en materiële kenmerken van beeldhouwkunst leren plaatsen.
De artistieke, historische en maatschappelijke betekenis van de beeldhouwwerken kunnen duiden.

Omschrijving Inhoud

De historische periodes van de prehistorie tot het begin van de 20ste eeuw worden voorgesteld aan de hand van enkele sleutelwerken en sleutelfiguren.
Materiaaltechnische, iconografische en stilistische analyse van typevoorbeelden.
Koppeling van lineaire en thematische aanpak door aan elke historische periode een thema te verbinden dat een specifieke problematiek van de beeldhouwkunst uitdiept.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Het niveau van de cursus is verdiepend.
De studenten beeldhouwkunst moeten geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel “Theorie en actualiteit van de beeldhouwkunst” (1ste bachelor).
Voor de studenten die dit kiezen als aanverwant keuzevak zijn er geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De studenten beschikken over een degelijke elementaire kennis en inzicht in de geschiedenis van de beeldhouwkunst vanaf de antieke oudheid tot het begin van de 20ste eeuw.
Onder meer:
- Zij kunnen beeldhouwwerken historisch situeren op basis van stijlkenmerken, thematiek, materialen en technieken.
- Zij zijn in staat om sculpturen te ‘lezen’, te analyseren en te interpreteren.
- Zij slagen erin om de achterliggende artistieke en sculpturale problematiek van een bepaald werk vast te stellen, te verwoorden en kritisch te evalueren.
- Zij kunnen met de sculpturale inhoud omgaan.

Algemene competentie: het vermogen om relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke vraagstukken kunnen sturen. De artistieke, historische en maatschappelijke betekenis van de beeldhouwwerken kunnen duiden.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges geïllustreerd met PowerPoint-presentaties, illustraties uit boeken en dvd-fragmenten. Actieve deelname van de studenten bij de beeldanalyse.
Stimuleren tot discussie.
Begeleid zelfstandig leren onder de vorm van 2 excursies bestaande uit tentoonstellings- en/of museumbezoek (afhankelijk van het aanbod).

Omschrijving Begeleiding

Mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Mondeling examen waarop feedback gegeven worden op schriftelijk werkstuk en op de mondelinge presentatie van de student.

Elke student krijgt twee opdrachten om een beeldhouwwerk te analyseren volgens specifieke richtlijnen uitgaande van de cursus en dit schriftelijk weer te geven.

Daarnaast geeft de student een mondelinge presentatie van een beeldhouwwerk volgens richtlijnen uitgaande van de cursus.

- Een 2de zittijd is mogelijk.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Een geïllustreerde syllabus samengesteld door de docent en met verwijzing naar een handboeken en naar de belangrijkste referentiewerken wordt via de cursusdienst en op dokeos ter beschikking gesteld van de studenten.
Er wordt voor gezorgd dat handboeken en referentiewerken aanwezig zijn in de bibliotheek.

Omschrijving Studiekosten

25 euro voor vervoerskosten en inkomgeld museum en/of tentoonstellingsbezoek.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.