Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Geschiedenis textiel & design5350/4126/1819/1/04
Studiegids

Geschiedenis textiel & design

5350/4126/1819/1/04
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • textielontwerp
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Meuter Ingrid
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

De studenten moeten een overzicht van historisch textiel kunnen hanteren in functie van het ontwerpen van weefsels, uitwerken van motieven en als inspiratiebron en hulp bij het ontwerpen van kledij en interieurtextiel.

Omschrijving Inhoud

Overzicht van de zijden weefsels van de vroegste en de West-Europese tot in de 19-de eeuw. Vergelijking met gedrukte weefsels. Historische weefsels in wol: Koptisch uit Egypte, Kashmirsjaals uit Indië en West-Europese landen (19-de eeuw). Vloertapijten en ander textiel uit het begin van de 20-ste eeuw.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.
Wenselijk:
De student kan via analyse van een thema een concept vormen, beeldend voorstellen en gebruiken als basis voor het ontwerpen.
De student heeft voldoende ruimtelijk inzicht, materiaalkennis, technische bagage en geeft blijk van voldoende kritische zin om zijn ontwerp te realiseren.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1. De student heeft basisinzicht in de verschillende historische thema's en betekenissen aangaande textiel.

2. De studenten kan een overzicht van historisch textiel hanteren in functie van het ontwerpen van weefsels, uitwerken van motieven en als inspiratiebron en hulp bij het ontwerpen van kledij en interieurtextiel.

Algemene competentie
1. Verwerven en verwerken van informatie: De student selecteert informatie en kennis op een relevante manier voor het eigen artistieke werk.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges en opdrachten.

Omschrijving Begeleiding

Steeds mogelijkheid tot individuele afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Mondeling examen. Tweede zit mogelijk.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handboeken, literatuurlijst te raadplegen bij de docent.

Omschrijving Studiekosten

Circa 10 € voor museum- en tentoonstellingbezoek.

Omschrijving Trefwoorden

h740 – beeldende kunst – 3d - textielontwerp

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

eerder ingeschreven voor Kunst en design OF simultaan te volgen met Kunst en design.