Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Filmgeschiedenis 125399/4126/1819/1/51
Studiegids

Filmgeschiedenis 1

25399/4126/1819/1/51
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Brouwers Anke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Deze cursus verschaft inzicht in de sociale, culturele, economische, technologische en stilistische factoren die de historische evolutie van filmproductie in Europa en de Verenigde Staten hebben bepaald. De student wordt vertrouwd gemaakt met de belangrijkste ontwikkelingen binnen de Westerse speelfilm, maar er wordt ook aandacht besteed aan de voornaamste Aziatische industrieën (Japan, Indië). De student vergaart kennis over de voornaamste genres, stijlen, technologische ontwikkelingen, productiemodellen en canonieke films (en hun regisseurs) uit de filmgeschiedenis.

Omschrijving Inhoud

Deze cursus bestaat uit hoorcolleges en is chronologisch opgebouwd. We hebben aandacht voor de verschillende factoren die filmproductie hebben gestuurd en voor de invloeden en omstandigheden die de receptie van film hebben bepaald.

We bekijken achtereenvolgens: de „pioniersjaren” (de uitvinding van de cinema, de eerste bioscopen, de internationalisering van het medium), de klassieke periode (vormelijk classicisme, nationale cinema’s, opkomst van het studiosysteem), de latere stille periode (invloed modernistische kunst, Duits expressionisme, Frans impressionisme, Russische montage), de ontwikkeling van de geluidsfilm, het studiosysteem (economische, technologische en narratieve verandering), de propagandacinema en het Japanse studiosysteem. We besteden ook aandacht aan de belangrijkste documentaire tradities.

De lessen worden geïllustreerd met beeldmateriaal en filmfragmenten. Studenten worden sterk aangemoedigd om buiten de lessen de besproken films integraal te bekijken.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

De begincompetenties worden getoetst op de toelatingsproef.
De student bezit een diploma secundair onderwijs en beheerst de eindtermen.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student begrijpt de sociale, culturele, economische, technologische en stilistische factoren die de historische evolutie van filmproductie hebben bepaald en kan deze duiden aan de hand van concrete filmvoorbeelden.
De student geeft blijk van een algemeen inzicht in de voornaamste culturele stromingen en tendensen van de twintigste eeuw en kan dit in verband brengen met de filmgeschiedenis.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges.

Omschrijving Begeleiding

De docent is bereikbaar per mail voor afspraken i.v.m. individuele begeleiding.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Mondeling examen. De student wordt ondervraagd over de inhoud van de hoorcolleges. Vervolgens wordt de student gevraagd om de films die hij/zij individueel heeft bekeken op een zinvolle manier in verband te brengen met de cursus.

Algemeen:
Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Tweede examenkans:
wel mogelijk.
Deliberatie-info:
voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd)

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Op Chamilo worden volgende documenten beschikbaar gesteld:
- powerpoint-presentaties van de lessen
- syllabus
- een examenformulier – verwijzingen naar geschreven bronnen.
In de KASK-bibliotheek kunnen DVD’s van veel van de besproken films worden ontleend.

Omschrijving Studiekosten

Geen. Er wordt aangedrongen op actieve belangstelling voor het actuele filmaanbod en voor de programmatie in filmclubs en -musea (o.a. in Filmplateau Gent, Artcinema Offoff Gent, Cinematek Brussel, Cinema Zuid Antwerpen): kostprijs variabel.

Omschrijving Trefwoorden

H700-AV-Kunst-Film

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.