Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Post-narratieve Strategieën27559/4125/1819/1/69
Studiegids

Post-narratieve Strategieën

27559/4125/1819/1/69
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de audiovisuele kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • animatiefilm
  • film
 • Bachelor in de muziek
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de beeldende kunsten als Post-narratieve Strategieën #
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Carels Edwin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Aan de hand van een tiental onderscheiden strekkingen en tendenzen (geïllustreerd door zowel klassieke als meer eigentijdse voorbeelden) leren de studenten de logica achter meer hedendaagse vertelvormen uit de reclame, videoclip en speelfilm etc. beter te taxeren en zelf te hanteren. De student krijgt inzicht in diverse vormen van cinematografische narratie die afwijken van de traditionele karakter-gemotiveerde, literaire personages.

De student krijgt inzicht in de diverse praktijken binnen de traditie van de avant-garde film en leert tegelijk ook hoe die doorwerken in de meer main-stream filmtaal van zowel Amerikaanse als Europese cineasten. Er wordt ook een historisch perspectief aangereikt, maar de cursus vormt geen chronologie. Wel biedt deze een relevant overzicht van een stuk parallelle filmgeschiedenis, met typering van diverse belangrijke stromingen en sleutelfiguren.

Omschrijving Inhoud

De cursus bestaat uit twee introducerende lessen en een tiental case-studies die telkens een ander concept van filmisch vertellen behandelen. Elke les introduceert één strekking of thematische focus en nodigt uit tot vergelijking van diverse posities binnen deze praktijk. Telkens worden de artistieke mogelijkheden geschetst met aandacht voor zowel de pioniers op dit gebied als hun uitlopers in het hedendaagse.

Er worden per les andere tekstbronnen gehanteerd, zodat naast een typologie van zovele visuele poetica's ook een waaier aan stemmen in het reflexieve domein worden geïntroduceerd. Lesthema's zijn uitvinders en pioniers, found footage, mythopoëtica, abstracte film, structuralistische film, associatieve film, dagboek film, visueel essay, trangressie en reclame/propaganda.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Een basiskennis van de klassieke parameters van film (mise-en-scène, montage, belichting, acteursregie etc) en een open houding tgo diverse tradities en vertelvormen binnen de geschiedenis van de film.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1) De student is in staat om diverse vormen van 'afwijkend' (=niet karakter-gestuurde) verhaalstructuren en andere vormen van filmisch betoog te interpreteren en te situeren in een historische traditie.

2) De student verwerft een notie van diverse strekkingen binnen zowel de avant-garde film als de experimentele animatie en de essayistische documentaire praktijk.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges

Omschrijving Begeleiding

Steeds mogelijkheid tot persoonlijke afspraak.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Paper en schriftelijk examen, die elk staan voor de helft van het totaalcijfer (50% + 50%).

In de paper past de student de principes achter één van de bestudeerde strekkingen binnen de (non-) narratievefilm toe op een zelf gekozen voorbeeld uit het actuele aanbod dat niet in de cursus voorkomt.

Het schriftelijke examen bestaat uit vier open vragen: de interpretatie van vier fragmenten zoals die tijdens de les aan bod kwamen.

Tweede zittijd mogelijk.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Een reader wordt ter beschikking gesteld via de cursusdienst.

Omschrijving Studiekosten

Het bijwonen van filmscreenings (Courtisane festival, OFFoff, Film Fest Gent) wordt sterk aangeraden.

Omschrijving Trefwoorden

Vertelstructuren, montage, visuele poëtica van film (incl. kortfilm, documentaire, avant-garde, experimentele en animatie) historisch, introductie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd voor Narratieve strategieën OF (geslaagd voor Narratieve strategieën EN geslaagd voor Documentaire strategieën).