Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Animatiefilmgeschiedenis24401/4125/1819/1/76
Studiegids

Animatiefilmgeschiedenis

24401/4125/1819/1/76
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de audiovisuele kunsten, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • animatiefilm
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Carels Edwin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege48,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Het opleidingsonderdeel verdiept de inzichten in het ontstaan en evolutie van de animatiefilm van het begin tot vandaag. De verworven competenties zijn essentieel voor het kritisch en zelfstandig benaderen van animatiefilms.

Omschrijving Inhoud

• aan de hand van cases wordt dieper in gegaan op auteurs/stromingen.
• niet lineair, maar het opleidingsonderdeel wil een bepaalde logica vergelijken van verschillende auteurs.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student kan via de behandelde cases, de onderzoeksmethodes een goed beeld geven van de ontwikkeling van het medium.
De student heeft kennis verworven over de invloedrijke sleutelwerken, toonaangevende regisseurs en diverse stromingen en tendenzen uit de animatiefilmgeschiedenis.
De student kan de ontwikkeling van allerhande procédés en technieken in een historisch perspectief plaatsen.
De student kan de ontwikkeling van het medium animatiefilm in een maatschappelijke context kunnen plaatsen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege en werkcollege (geleide onderzoeksvragen).

Omschrijving Begeleiding

Steeds mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Schriftelijke bespreking van twee films naar keuze, die niet in de cursus werden behandeld maar qua onderwerpen (innovatie, techniek, appreciatie, vorm/inhoud) een discussie mogelijk maken omtrent de plaatsing van deze films in de animatiefilmgeschiedenis.

Algemeen
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Tweede zittijd mogelijk.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Lijst met relevante links op het net alsook beschikbare titels en publicaties. Behandelde films die beschikbaar zijn op DVD en VHS, zijn op afspraak consulteerbaar in het videoarchief van de vakgroep.

Omschrijving Studiekosten

Huur films bioscoopbezoek; max 50 euro.

Omschrijving Trefwoorden

H700-Audiovisuele kunst – film - Filmgeschiedenis

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

(eerder ingeschreven voor Filmgeschiedenis OF simultaan te volgen met Filmgeschiedenis) OF ((eerder ingeschreven voor Filmgeschiedenis 1 OF simultaan te volgen met Filmgeschiedenis 1) EN (eerder ingeschreven voor Filmgeschiedenis 2 OF simultaan te volgen met Filmgeschiedenis 2)).