Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Muziek&klank ifv animatiefilm21732/4125/1819/1/25
Studiegids

Muziek&klank ifv animatiefilm

21732/4125/1819/1/25
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de audiovisuele kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • animatiefilm
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar) of 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vermeersch Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

In dit opleidingsonderdeel leert de student muziek en klank analyseren in functie van film.
De student verwerft inzicht in de horizontale en verticale structuur van klank/muziek.
Hij reflecteert over de basisfuncties van muziek/klank in film
De student verwerft inzicht in de mogelijkheden en het belang van klank/muziek in de film.
Hij kent de basisterminologie.
Dit moet de student in staat stellen om in een volgend stadium de klankband in film en animatie film te analyseren in functie van het bewegend beeld.

Omschrijving Inhoud

Thematisch.
Er wordt stilgestaan bij begrippen zoals luisteren, ritme, tempo, tijdsdefinitie, het ruimtelijke aspect van geluid, toonsystemen, dynamiek, textuur van een klank en compositie en dit aan de hand van tal van voorbeelden - een grote en uiterst diverse waaier van allerlei muzieksoorten.
Muziekgeschiedenis komt niet rechtstreeks aan bod, maar bepaalde stijlen en periodes worden wel besproken in functie van hun expressiemogelijkheden.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetenties: 

- De student kan een muziekfragment analyseren via het ontwerpen van een grafische partituur.

- Hij is in staat muziekfragmenten te bespreken en de basisterminologie toe te passen.Algemene competenties:

- een begrip van de structuur van het vakgebied en de samenhang met andere vakgebieden.

- De student heeft inzicht in de mogelijkheden en het belang van klank/muziek in de animatiefilm.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Opdrachten, hoorcolleges en zelfwerkzaamheid, groepsdiscussies.

Omschrijving Begeleiding

Mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Het examen is schriftelijk.
De student gebruikt de juiste terminologie en kan aantonen dat hij inzicht heeft in zowel horizontale als compositiestructuren.
Tweede zit mogelijk.

Het herexamen uit een taak bestaat (digitaal af te leveren) die dan klassikaal wordt besproken op de datum van het herexamen.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd.
- Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Dvd’s, video’s, boeken over filmmuziek, aangeboden dagen over filmmuziek

Omschrijving Studiekosten

De kosten van de concerten die worden bijgewoond: 60,-EUR
Het uitlenen van Cd’s en andere geluidsdragers: 10,-EUR
Tekenmaterialen: 15,-EUR

Omschrijving Trefwoorden

h 700 audiovisuele kunst- animatiefilm+ H841: muziekanalyse

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.