Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Documentaire strategieën3325/4125/1819/1/31
Studiegids

Documentaire strategieën

3325/4125/1819/1/31
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de audiovisuele kunsten, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • film
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: van Dienderen An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Het opleidingsonderdeel behoort tot de theoretische én atelierondersteunende opleidingsonderdelen binnen de afstudeerrichting Film. Het beoogt de studenten tweede bachelor wegwijs te maken en inzicht te geven in de basis van de documentaire film via analyse van de productieprocessen van documentaires.

Omschrijving Inhoud

Theorie en geschiedenis van de documentaire film in functie van het analyseren van documentaire strategieën.
Sleutelwerken uit de documentaire film geschiedenis worden onderzocht hoe deze via beeld en geluid de realiteit vanuit een persoonlijk standpunt evoceren.
Daartoe wordt het specifieke productieproces geanalyseerd onder meer via het begrippenkader van Bill Nichols (verklarend, observerend, interactief, reflexief of performatief).

Voorbeelden worden getoond uit de verschillende historische stromingen (travelogues, romanticisme, Kino Pravda, Propaganda, Cinéma Vérité, Direct Cinema, Third Cinema,. experimentele documentaires,.. (A. & D. Maysles, F. Wiseman, R. Gardner, J. Rouch, R. Flaherty, L. Riefenstahl, P. Kubelka, J. Mekas, F. Solanas, J. Vanderkeuken,..) met veel aandacht voor hedendaagse voorbeelden (R. Depardon, H. Sauper, A. Sokurov, H. Farocki, Trinh T. Minh-ha, Kidlat Tahimik, Black Audio Film Collective, B. Viola, N. Philibert, L. Kowalski, P. Entell, etc)

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist. Het gevolgd hebben van "Filmgeschiedenis 1.1." en "Filmgeschiedenis 1.2." strekt tot aanbeveling.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Inzicht krijgen in de ontwikkeling van de documentaire film door kritische analyse van de productie van de documentaire:
(1) kennis over de verschillende historische stromingen van documentaire film
(2) inzicht in verschillende documentaire strategieën
(3) inzicht in de terminologie van analyse van productieproces
(4) relevante informatie en inzichten kunnen verzamelen/verwerven op vlak van documentaire film om van daaruit te komen tot kritische reflectie en oordeelsvorming ten aanzien van specifieke topics/visies/strategieën in het vakdomein van documentaire film.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges + discussies in groep.

Omschrijving Begeleiding

Mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

- Schriftelijke bespreking van drie films, die worden opgegeven door de docent.
Deze films worden in een paper geanalyseerd ifv de historische contextualisering en de specifieke strategieën die zijn gehanteerd.
- Mondelinge toelichting tijdens examen.Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- 2e zittijd mogelijk.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus. Bibliografie en links naar verschillende relevante websites. Behandelde films die beschikbaar zijn op DVD en VHS, zijn op afspraak consulteerbaar in het videoarchief van de vakgroep.

Omschrijving Studiekosten

Huur films, bioscoopbezoek + verplaatsing: max. 50 euro

Omschrijving Trefwoorden

H700-AV-Audiovisuele – Kunst - Documentaire film.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd voor Filmgeschiedenis OF (eerder ingeschreven voor Filmgeschiedenis 1 EN eerder ingeschreven voor Filmgeschiedenis 2).