Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Taaltechnologie13633/20/1011/1/31
Studiegids

Taaltechnologie

13633/20/1011/1/31
Academiejaar 2010-11
Komt voor in:
  • Master in het tolken, trajectschijf 1
    Keuzepakket:
    • Keuzevak tolken
In andere opleidingen:
  • Master in de meertalige communicatie als Taaltechnologie
  • Master in het vertalen als Taaltechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2011 (semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hoste Veronique
Andere docenten: Macken Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk15,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie36,00 uren

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

 

Omschrijving Doelstellingen

De doelstellingen van het opleidingsonderdeel "Taaltechnologie" (K4TT) zijn:
- via case studies de student vertrouwd maken met de state-of-the-art taaltechnologische toepassingen;
- een verdere uitdieping geven van de thema's besproken in het opleidingsonderdeel Inleiding tot de taaltechnologie;
- de student vertrouwd maken met taaltechnologische eindtoepassingen in de bedrijfswereld.

Omschrijving Inhoud

De leerstof van het opleidingsonderdeel "Taaltechnologie" (K4TT) is thematisch geordend en heeft tot doel de student:
- inzicht te laten verwerven in taaltechnologische toepassingen, zoals automatisch samenvatten, informatie-extractie, vraag-antwoord systemen, localisatie, text-to-speech, sentiment-detectie, machinevertaling, zoeksystemen, etc.
- inzicht te laten verwerven in de integratie en het gebruik van taaltechnologische toepassingen in allerlei organisaties.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

De algemene competentie die kan worden verwacht van een academische bachelor, bij voorkeur in een aan de opleiding verwante discipline.
De student heeft bovendien al een algemene kennis over een aantal in het werkveld gebruikelijke taaltechnologische en vertaaltechnologische toepassingen en kan informatie opzoeken over deze thema's gebruik makend van de geëigende bronnen.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student:
- kan op een kritische wijze reflecteren over de sterke en zwakke punten van de bestaande taaltechnologische hulpmiddelen;
- heeft inzicht in de basiscomponenten van taaltechnologische applicaties;
- is vertrouwd met een brede waaier aan taaltechnologische toepassingen en opportuniteiten.

Omschrijving Begeleiding

Beide medewerkers hebben een wekelijks spreekuur.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Eerste zittijd
Praktijkopdracht (100%): op het eind van de lessenreeks krijgt de student een vrij te kiezen praktijkopdracht over een van de behandelde cases, waarover ze rapporteren in een paper.

Tweede zittijd
Schriftelijk examen (100%): schriftelijk openboekexamen.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Boeken
-
Cursusdienst
-
Dokeos
- Cursusmateriaal
Andere

Studiekosten

Het volledige cursusmateriaal is online beschikbaar.

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.