Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Krachtig leren: Muzische vorming32548/5235/2324/1/38
Studiegids

Krachtig leren: Muzische vorming

32548/5235/2324/1/38
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Baetsle Ilse
Andere docenten: Coene Marjolein, De Smet Karen, Slock Hannah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Ondernemend een dynamisch en innoverende leeromgeving creëren in al haar facetten
Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle kinderen te creëren

Doelstellingen

De student kan:
- de terminologie uit de vakdidactiek voor muzische vorming correct gebruiken (OLR 08, T).
- de concepten uit de vakdidactiek voor muzische vorming omschrijven en hanteren (OLR 08, T)
- het verband tussen muzische vorming en de ontwikkeling van kinderen duiden (OLR 09, W&I)
- correcte leerplandoelen selecteren en kerndoelen formuleren bij een muzische activiteit, gekoppeld aan de vakdidactiek (OLR 09,T).
- binnen de verschillende muzische domeinen (beeld, muziek, media, drama, beweging) krachtige activiteiten ontwerpen en uitvoeren met aandacht voor alle elementen uit de specifieke vakdidactiek (OLR 09, T)

Het overzicht van de doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.
Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn krachtig leren.

Inhoud

Krachtig Leren muzische vorming zet in op vijf rollen als begeleider van creatieve en muzische processen in alle muzische domeinen (beeld, beweging, drama, media en muziek), Je maakt kennis met een aantal werkvormen voor muzische vorming.
Je leert muzische activiteiten ontwerpen en begeleiden voor de verschillende domeinen: je leert werken met de vakdidactiek muzische vorming voor het voorbereiden van activiteiten, je leert werken met de onderwijsdoelen en leerplannen voor muzische vorming.
Binnen ieder domein komt de vakdidactiek aan bod:

- didactische beginsituatie
- onderwijsdoelen, leerplandoelen en kerndoelen
- grondhouding, bouwstenen, werkvormen en onderwerpen
- leermiddelen
- creatief en muzisch proces
- ontwerpen en uitvoeren van een muzische activiteit
- afronden van een muzische activiteit
- relevante bronnen


Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Demonstratie
 • Onderwijsleergesprek

Begeleiding

De begeleiding binnen dit opleidingsonderdeel gebeurt door de onderwijsgevenden van de verschillende domeinen, collectief tijdens de contacturen of individueel op vraag van de student.

Voor dit opleidingsonderdeel zijn didactische ateliers voorzien, met als focus leren op maat (uitdiepen, remediëren en oefensessies)

Op de elektronische leeromgeving is ondersteunend leermateriaal te vinden en staat een criterialijst voor de opdrachten. De studenten ondersteunen bovendien elkaar, via gestructureerde peer-feedback.


Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen50,00
Buiten examenroosterOntwerp50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterOntwerp50,00
Binnen examenroosterSchriftelijk examen50,00
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
23-24 Zeppelin didactiek voor muzische vormingVerplicht
 • Auteur: Crul Koen
 • Editie: 2017
 • ISBN-nr: 978-94-633-7098-1
2. Syllabi
23-24 Krachtig leren: muzische vormingVerplicht
 • Auteur: Ilse Baetsle
 • Editie: 2023-2024

Andere studiematerialen

Vlaamse Gemeenschap, dienst onderwijs curriculum, Ontwikkelingsdoelen Kleuteronderwijs - gratis downloaden via http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/
Leerplannen basisonderwijs

Studiekosten

De kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel omvatten:
Kosten voor: Verbruiksmateriaal zoals penselen, verf, papier,…/€ 30
Andere: boek Zeppelin, chromatisch klokkenspel/€ 50 (indien niet aangekocht in Muzische vaardigheden1)
Dit item kan voor meerdere opleidingsonderdelen worden gebruikt.
De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van Standaard Student Shop.
De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op: https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/Begincompetenties

De eindcompetenties van het secundair onderwijs.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (Semester 2)