Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Krachtig leren: Nederlands 232547/5235/2324/1/04
Studiegids

Krachtig leren: Nederlands 2

32547/5235/2324/1/04
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Sierens Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle kinderen te creëren
Ondernemend een dynamisch en innoverende leeromgeving creëren in al haar facetten

Doelstellingen

De student kan

 • een vertelcyclus voor een gegeven prentenboek uitwerken (OLR 09, T)
 • de tweede taalverwerving omschrijven (OLR 09, T)
 • de implicaties van de meertalige realiteit interpreteren (OLR 09, T)
 • een krachtige leeromgeving voor geletterdheid ontwerpen (OLR 09, T) 
Het overzicht van de doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.
Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn krachtig leren.

Inhoud

Krachtig Leren: Nederlands 2 is opgebouwd uit onderstaande onderdelen:

Een verhaal aanwenden als rode draad in het weekrooster

- de vertelcyclus met inbegrip van de verteltas, de verteltafel, de vertelschort en de kamishibai.

Meertaligheid

- tweede taalverwerving

- inhoudelijke implicaties

- pedagogische implicaties

- didactische implicaties 

een krachtige leeromgeving voor geletterdheid ontwikkelen 

- de tussendoelen (leerlijn) voor geletterdheid
- een krachtige leeromgeving voor geletterdheid: aanbod, interactie en differentiatieOnderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Demonstratie
  Extra informatie: kamishibai, vertelschort, verteltafel
 • Lezing/getuigenis/gastspreker
  Extra informatie: workshops poppenspel
 • Oefensessie

Begeleiding

De student dient de inhouden uit het basisonderwijs op zelfstandige basis te verwerken (basiskennis). Op initiatief van de student kan hij/zij bijkomende vragen stellen.

Voor dit opleidingsonderdeel zijn didactische ateliers voorzien, met als focus leren op maat (uitdiepen, remediëren en oefensessies).

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen100,00De student dient minimaal de cesuur te behalen voor de aangegeven basiskennis van het leergebied. De basiskennis betreft inhouden uit het basisonderwijs. De student dient deze op zelfstandige basis te verwerken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen100,00De student dient minimaal de cesuur te behalen voor de aangegeven basiskennis van het leergebied. De basiskennis betreft inhouden uit het basisonderwijs. De student dient deze op zelfstandige basis te verwerken.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
23-24 De basis: Nederlands voor de lagere schoolVerplicht
 • Auteur: Lien Vanopstal en Mathias Chlarie
 • Editie: meest recente
 • ISBN-nr: 978-90-334-9624-0
2. Syllabi
23-24 Krachtig leren: Nederlands 2Verplicht
 • Auteur: Sierens Sarah
 • Editie: 2023-2024

Andere studiematerialen

Vlaamse Gemeenschap, dienst onderwijs curriculum, Ontwikkelingsdoelen Kleuteronderwijs - gratis downloaden via http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/
Leerplannen basisonderwijs

Studiekosten

Er zijn geen bijkomende kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel.

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van de Standaard Student Shop.
De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (Semester 2)