Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Krachtig leren: Oriëntatie op de wereld 232546/5235/2324/1/67
Studiegids

Krachtig leren: Oriëntatie op de wereld 2

32546/5235/2324/1/67
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Vander Haeghen David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Diversiteit gebruiken als uitgangspunt en als meerwaarde voor het didactisch-pedagogisch handelen in de onderwijspraktijk
Ondernemend een dynamisch en innoverende leeromgeving creëren in al haar facetten
Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle kinderen te creëren

Doelstellingen

Krachtig Leren: Oriënteren op de wereld 2 geeft de studenten de tools "wetenschap en techniek"-activiteiten uit te voeren in de kleuterklas en om kleuters de vaardigheden aan te leren om met elkaar om te gaan op verschillende vlakken.

- De opbouw van de leerplannen van de leergebieden "Natuur en techniek" en "mens en maatschappij" bespreken (OLR 07, 09, W&I)

Domeinen Natuur - Techniek
- De basiskennis over techniek, niet-levende en levende natuur reproduceren. (OLR 09, W&I )
- De leerplandoelstellingen van de domeinen natuur en techniek inzetten. (OLR 07,T)
- Een techniekactiviteit vorm geven (OLR 08, T, OLR 07, W&I, OLR 09, W&I)
- Een voorbereiding van een techniekactiviteit maken (OLR 07, 09, T)
- Perspectieven in het domein wetenschap en techniek bespreken. (OLR 07, 08, W&I)

Domeinen Mens en Maatschappij: Menselijk lichaam en sociale vaardigheden
- De basiskennis over het menselijk lichaam reproduceren (OLR 09, W&I)
- De leerplandoelstellingen van het domein mens en maatschappij inzetten (OLR 07,T)
- Het vlaggensysteem voor kleuters inzetten (OLR 09, T)
- De sociale vaardigheidstraining bij kleuters illustreren (OLR 09, W&I)

Het overzicht van de doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.
Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn krachtig leren.

Inhoud

Krachtig Leren: Oriëntatie op de wereld 2 is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Domeinen natuur en techniek
- de pedagogische didactische principes van een techniekactiviteit.
- het ontwikkelen van een techniekactivtiteit op basis van deze principes.
- de pedagogische didactische principes van een huishoudelijke activiteit.
- het ontwikkelen van een huishoudelijke activiteit met kleuters op basis van deze principes.
- perspectieven in wetenschappen
- basiskennis van de levende en niet-levende natuur
- leerplandoelen van het domein wetenschap en techniek

Domeinen mens en maatschappij:
- Leren omgaan met emoties, sociale vaardigheidstraining
- Seksueel gedrag in de kleuterklas (vlaggensysteem)
- Voeding en werken met kleuters rond gezonde voeding
- Leerinhouden met betrekking tot het menselijk lichaam en sociale vaardigheden

Krachtig leren: Oriëntatie op de wereld 2 gaat in op de kinderrechten en expliciteert één of meerdere kinderrechten

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Activerend hoorcollege
 • Excursie
  Extra informatie: verplicht - bij afwezigheid volgt een vervangopdracht
 • Oefensessie

Begeleiding

Coachende begeleiding door de onderwijsgevende.

De student dient de inhouden uit het basisonderwijs op zelfstandige basis te verwerken (basiskennis). Op initiatief van de student kan hij/zij bijkomende vragen stellen.

Voor dit opleidingsonderdeel zijn didactische ateliers voorzien, met als focus leren op maat (uitdiepen, remediëren en oefensessies).

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen95,00De student dient de cesuur te behalen voor de aangegeven basiskennis van het leergebied. De basiskennis betreft inhouden uit het basisonderwijs. De student dient deze op zelfstandige basis te verwerken.
Buiten examenroosterOntwerp5,00De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan. We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van specifieke criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterOntwerp5,00De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan. We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in
opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van
specifieke criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).
Binnen examenroosterSchriftelijk examen95,00De student dient de cesuur te behalen voor de aangegeven basiskennis van het leergebied. De basiskennis betreft inhouden uit het basisonderwijs. De student dient deze op zelfstandige basis te verwerken.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
23-24 Natuuronderwijs inzichtelijkVerplicht
 • Auteur: Kersbergen, C. en Haarhuis, A.
 • Editie: 5
 • ISBN-nr: 978-90-469-0761-0

Andere studiematerialen

Vlaamse Gemeenschap, dienst onderwijs curriculum, Ontwikkelingsdoelen Kleuteronderwijs - gratis downloaden via http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/
Leerplannen basisonderwijs

Studiekosten

Er zijn geen bijkomende kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel.

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van de Standaard Student Shop.
De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/

Begincompetenties

De eindcompetenties van het secundair onderwijs.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (Semester 2)