Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Krachtig leren: Wiskunde in de kleuterklas 232545/5235/2324/1/33
Studiegids

Krachtig leren: Wiskunde in de kleuterklas 2

32545/5235/2324/1/33
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Rabaut Hilde
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Diversiteit gebruiken als uitgangspunt en als meerwaarde voor het didactisch-pedagogisch handelen in de onderwijspraktijk
Ondernemend een dynamisch en innoverende leeromgeving creëren in al haar facetten
Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle kinderen te creëren

Doelstellingen

In dit opleidingsonderdeel leer je een visie ontwikkelen op getalbegrip. Daarnaast leer je hoe de ontwikkeling van het getalbegrip bij kleuters verloopt en hoe je activiteiten kan ontwerpen om deze ontwikkeling te stimuleren.
Ook het leren puzzelen in de kleuterklas komt in dit opleidingsonderdeel aan bod.

- de kennis en inzichten rond getalbegrip met kleuters verwerven en deze toepassen op casussen (OLR 09, T)
- de verschillende visies op rekenonderwijs typeren (OLR 09, W&I)
- de ontwikkeling van het getalbegrip bij kleuters verduidelijken (OLR 09, W&I)
- een krachtige leeromgeving ontwikkelen om het getalbegrip bij kleuters te stimuleren (OLR 09, T)
- het werken met puzzels in de kleuterklas verduidelijken (OLR 09, T)
- leermiddelen rond getalbegrip uitwerken (OLR 09, T)
- een wiskundige leeromgeving in de hoeken ontwerpen (OLR 09, T)

Het overzicht van de doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.
Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn Krachtig Leren.

Inhoud

Krachtig leren, wiskunde in de kleuterklas 2 is opgebouwd uit onderstaande onderdelen:


- getalbegrip bij kleuters: de visies op de ontwikkeling van het getalbegrip in de kleuterschool en de ontwikkeling van het getalbegrip bij kleuters.
- een krachtige leeromgeving ontwerpen rond getallenleer: een wiskundige hoek ontwerpen, werken met rekenverhalen en leermiddelen ontwikkelen rond getallenleer.
- puzzelen in de kleuterklas.
- een wiskundige leeromgeving ontwerpen voor de basishoeken in de kleuterklas.

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

  • Activerend hoorcollege
  • Opdracht
    Extra informatie: Ontwerpen van een leermiddel

Begeleiding

Op vraag van de student kan de betrokken onderwijsgevende geconsulteerd worden.

Voor dit opleidingsonderdeel zijn didactische ateliers voorzien, met als focus leren op maat (uitdiepen, remediëren en oefensessies).

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen80,00Het schriftelijk examen behelst de opleidingsonderdelen 'wiskundedidactiek' en 'basiskennis wiskunde'. De student dient minimaal de cesuur te behalen voor de aangegeven basiskennis van het leergebied. De basiskennis betreft inhouden uit het basisonderwijs. De student dient deze op zelfstandige basis te verwerken.
Buiten examenroosterOntwerp20,00Ontwerpen van een leermiddel dat aansluit bij het leertraject 'getallen'.De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan. We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal schriftelijke taal evalueren aan de hand van specifieke criteria (cfr. taalbeleid van de opleiding)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen80,00Het schriftelijk examen behelst de opleidingsonderdelen 'wiskundedidactiek' en 'basiskennis wiskunde'. De student dient minimaal de cesuur te behalen voor de aangegeven basiskennis van het leergebied. De basiskennis betreft inhouden uit het basisonderwijs. De student dient deze op zelfstandige basis te verwerken.
Buiten examenroosterOntwerp20,00Ontwerpen van een leermiddel dat aansluit bij het leertraject getallen. De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan. We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal schriftelijke taal evalueren aan de hand van specifieke criteria (cfr. taalbeleid van de opleiding)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

2. Syllabi
23-24 Krachtig leren: wiskunde in de kleuterklas 2Verplicht
  • Auteur: Hilde Rabaut
  • Editie: 2023-2024

Andere studiematerialen

Vlaamse Gemeenschap, dienst onderwijs curriculum, Ontwikkelingsdoelen Kleuteronderwijs - gratis downloaden via http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/
Leerplannen basisonderwijs
Studiekosten

Er zijn geen bijkomende kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel.

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van de Standaard Student Shop.
De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/


Begincompetenties

Eindtermen secundair onderwijs
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (Semester 2)