Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Werkplekleren in de klas 232544/5235/2324/1/96
Studiegids

Werkplekleren in de klas 2

32544/5235/2324/1/96
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 120,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Baetsle Ilse
Andere docenten: Coppens Lien, De Smet Karen, Rabaut Hilde, Sierens Sarah, Vander Haeghen David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Een professionele visie ontwikkelen gekoppeld aan de maatschappelijke realiteit vanuit een internationale en een brede culturele participatie
Diversiteit gebruiken als uitgangspunt en als meerwaarde voor het didactisch-pedagogisch handelen in de onderwijspraktijk
Ondernemend een dynamisch en innoverende leeromgeving creëren in al haar facetten
Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle kinderen te creëren

Doelstellingen

Werkplekleren in de klas 2 biedt de student de basisinzichten aan over onderwijsvisies, van thema tot weekrooster uitwerken en het verkennen van hoekenwerk.
- de verschillende visies op leren vanuit eigen praktijkervaringen illustreren en toelichten. (OLR 09, W&I)
- een thema uitwerken voor een specifieke doelgroep (OLR 09, T)
- een evenwichtig weekrooster opstellen (OLR 09, T)
- de algemene en didactische beginsituatie in kaart brengen (OLR 08, T)
- kleuters gericht en breed observeren en in kaart brengen (OLR 08, T)
-leerkansen nemen om en positief en veilig klas- en leefklimaat in de kleuterklas – creëren door actief en op spontane manier in interactie te treden met kleuters (OLR 07, W&I)
-een positieve basishouding in de klas aannemen in de klas: open, leergierig, nieuwsgierig, reflecterend, verantwoordelijk, participerend, actief en respectvol. (OLR3, T)

Het overzicht van de doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.
Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn "Krachtig Leren" en hoort bij de praktijkcomponent van de opleiding "Werkplekleren".

Inhoud

Tijdens Werkplekleren in de klas 2 leer je een thema uitwerken, krijg je inzicht in de visies op leren en onderwijs.
- Je werkt een thema uit en je stelt een evenwichtig weekrooster op.
- Je ontwerpt een verrijkend hoekenaanbod en onderwijsleeractiviteiten in kleine groepen en klassikaal.
-Je oefent in het begeleiden van onderwijsleeractiviteiten en het hoekenwerk; het aangaan van kwaliteitsvolle interacties met de kinderen en inspelen op de betrokkenheid en welbevinden van kleuters tijdens hoekenwerk.
-Je reflecteert over je pedagogisch en didactisch handelen (vanuit visie op leren en didactisch model).
-Je krijgt inzicht in visies op leren en onderwijs.

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs32,00 uren

Onderwijsvorm

  • Onderwijsleergesprek
  • Activerend hoorcollege
  • Werkplekleren
  • Opdracht
    Extra informatie: Realistische leertaak (RLT) op de werkplek
  • Oefensessie

Begeleiding

De student kan per mail en voor of na de les contact nemen met de betrokken onderwijsgevende.
Bij de activerende hoorcolleges worden regelmatig oefeningen voorzien conform de examenvragen.
Het leerlab en de kleuterklas staat ter beschikking van de student en kan gebruikt worden door de student om te experimenteren en/of materiaal te ontwerpen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen70,00
Buiten examenroosterPortfolio30,00Bij aanvang van het semester wordt een overzicht gegeven welke lessen en activiteiten verplicht zijn. WPL-dagen zijn sowieso verplicht.
De beoordeling is gebaseerd op het voorbereidend werk van leeractiviteiten, de observatie van de praktijk en bijhorende taken en reflecties
De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan.
We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in
opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de
schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van specifieke
criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).”
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen70,00
Buiten examenroosterPortfolio30,00Bij aanvang van het semester wordt een overzicht gegeven welke lessen en activiteiten verplicht zijn. WPL-dagen zijn sowieso verplicht.
De beoordeling is gebaseerd op het voorbereidend werk van leeractiviteiten, de observatie van de praktijk en bijhorende taken en reflecties
De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan.
We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in
opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de
schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van specifieke
criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).”
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Andere studiematerialen

Vlaamse Gemeenschap, dienst onderwijs curriculum, Ontwikkelingsdoelen Kleuteronderwijs - gratis downloaden via http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/
Leerplannen basisonderwijs, gratis via het internet. 


Studiekosten

Er zijn geen bijkomende kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel.

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van de Standaard Student Shop.
De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/


Begincompetenties

De eindcompetenties van het secundair onderwijs
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (Semester 2)