Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Muzische vaardigheden 232543/5235/2324/1/62
Studiegids

Muzische vaardigheden 2

32543/5235/2324/1/62
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: De Smet Karen
Andere docenten: Slock Hannah, Vuye Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle kinderen te creëren

Doelstellingen

de bouwstenen en deelaspecten van de muzische domeinen drama, beeld, muziek duiden.(OLR 09, W&I)
-de uitbreiding van de muzische domeinachtergrond duiden en in relatie zien tot de kunsten.(OLR 09, W&I)
-vanuit de bouwstenen van de verschillende muzische domeinen muzische basisvaardigheden verwerven(OLR 09, T).
-competenties uitbreiden in technieken en inzichten(OLR 09,T)
-vanuit waarnemen, exploreren, experimenteren en ervaren van technieken, materialen en gebruik van gereedschappen zelfvertrouwen verder opbouwen, op basis van de ervaringen van muzische vaardigheden 1 (OLR 09,T)
-bij nieuw aangereikte bouwstenen gevoelens, gedachten en ideeën vormgeven en/of vertalen in een muzisch domein (OLR 09, T).Het overzicht van de doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.

Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn professionaliseren.

Inhoud

Muzische vaardigheden 2 is opgebouwd uit onderstaande onderdelen:
Je krijgt technieken, oefeningen, studietips en theorie aangereikt die je in staat stellen om je eigen reeds verworven Muzische Vaardigheden op een basisniveau verder te ontwikkelen.
De bouwstenen en aspecten van de muzische domeinen beeld, muziek en drama.
-Materiaalkennis voor de verschillende domeinen
-Muziek: verder exploreren op basis van de vaardigheden van muzische vaardigheden1 van de bouwstenen van muziek, basis van de zangtechniek uitbreiden, verder verkennen van het spelen van het klokkenspel, oefenen in muzikale vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een degelijke muzikale uitvoering.
-drama: exploreren van nieuwe dramatische vaardigheden, gebaseerd op de basisvaardigheden uit muzische vaardigheden1: uitbreiden van de vaardigheden binnen de functie van de rol (de wie), uitbreiden en exploreren van de kennis over scèneverloop (wat), verbreden van de basis binnen de bouwsteen ruimte (waar)
-Basistechnieken beeld: vorm, lijn, kleur: uitbreiden naar nieuwe technieken en vaardigheden gebaseerd op de basiskennis uit muzische vaardigheden 1.

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

 • Opdracht
 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie
  Extra informatie: Vaardigheidsoefeningen

Begeleiding

Op de elektronische leeromgeving is ondersteunend leermateriaal en zelfstudiemateriaal te vinden. 
Zelfstudiemateriaal: opnames voor muziek en ondersteuning via een online platform (Eigenwijs Digitaal). 
Het leerlab staat ter beschikking van de student en kan gebruikt worden door de student om te experimenteren en/of materiaal te ontwerpen. 
De student kan contact opnemen met de betrokken onderwijsgevende (drama, muziek en beeld).

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterVaardigheidstest33,33Domein Drama. De student dient minimaal de cesuur te behalen voor deze evaluatievorm (cfr. chamilo). De student dient een aantal opdrachten uit te voeren buiten het examenrooster. Het uitvoeren van de opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het examen.
Binnen examenroosterVaardigheidstest33,33Domein Muziek. De student dient minimaal de cesuur te behalen voor deze evaluatievorm (cfr. chamilo).De student dient een aantal opdrachten uit te voeren buiten het examenrooster. Het uitvoeren van de opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het examen.
Buiten examenroosterOntwerp33,34Domein Beeld. De student dient minimaal de cesuur te behalen voor deze evaluatievorm (cfr. chamilo)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterOntwerp33,34Domein Beeld. De student dient minimaal de cesuur te behalen voor deze evaluatievorm (cfr. chamilo).
De student dient een aantal opdrachten uit te voeren buiten het examenrooster. Het uitvoeren van de opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het examen.
Binnen examenroosterVaardigheidstest33,33Domein Drama. De student dient minimaal de cesuur te behalen voor deze evaluatievorm (cfr. chamilo).De student dient een aantal opdrachten uit te voeren buiten het examenrooster. Het uitvoeren van de opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het examen.
Binnen examenroosterVaardigheidstest33,33Domein Muziek. De student dient minimaal de cesuur te behalen voor deze evaluatievorm (cfr. chamilo).De student dient een aantal opdrachten uit te voeren buiten het examenrooster. Het uitvoeren van de opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het examen.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
23-24 Zeppelin didactiek voor muzische vormingVerplicht
 • Auteur: Crul Koen
 • Editie: 2017
 • ISBN-nr: 978-94-633-7098-1

Andere studiematerialen

Een klokkenspel

Studiekosten

De kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel omvatten:
Kosten voor: Verbruiksmateriaal zoals penselen, verf, papier,…/€ 30
Andere: boek Zeppelin, chromatisch klokkenspel/€ 50 (indien niet aangekocht in Muzische vaardigheden1)
Dit item kan voor meerdere opleidingsonderdelen worden gebruikt.
De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van Standaard Student Shop.
De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op: https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/

Begincompetenties

Eindtermen secundair onderwijs
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (Semester 2)