Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Krachtig leren: Nederlands 132540/5235/2324/1/57
Studiegids

Krachtig leren: Nederlands 1

32540/5235/2324/1/57
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Sierens Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Diversiteit gebruiken als uitgangspunt en als meerwaarde voor het didactisch-pedagogisch handelen in de onderwijspraktijk
Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle kinderen te creƫren

Doelstellingen

De student kan:

- de centrale positie van taalvaardigheid in het onderwijs verwoorden (OLR 04, W&I)

- de taalverwerving bij kleuters omschrijven (OLR 07, T)

- de beginsituatie voor Nederlands aan kleuters beschrijven (OLR 09, T)

- de ontwikkelingsdoelen voor Nederlands aan kleuters duiden (OLR 09, T)

- het proces van begripsverwerving bij kleuters omschrijven (OLR 09, T)

- de kracht van gespreksvormen als werkvorm beschrijven (OLR 09, T)

- de verschillende soorten vraagstelling en vraagtechnieken efficiënt gebruiken (OLR 09, T)

- de functies van boeken verwoorden (OLR 07, T)

- de verschillende verteltechnieken bij kleuters inzetten (OLR 09,T)

- de componenten voor verhaalanalyse inzetten (OLR 09, INT)

 

Het overzicht van de doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.
Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn Krachtig Leren.

Inhoud

Krachtig Leren: Nederlands 1 is opgebouwd uit onderstaande onderdelen:

De beginsituatie en doelen voor Nederlands bij kleuters

- de beginsituatie voor Nederlands

- ontwikkelingsdoelen voor Nederlands

- visie op taal en taalonderwijs

- de centrale positie van taalvaardigheid

De processen voor eerste taalverwerving en begripsverwerving bij kleuters

- taalverwervingstheorieën

- begripsverwerving, Viertakt model van Verhallen

De werkvormen rond gespreksvoering en vertellen en voorlezen

- luisterattitude

- gespreksvormen

- vertelvormen voor kleuters, vertellen en voorlezen, verhaalanalyse


 

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Demonstratie
  Extra informatie: vertellen en voorlezen
 • Oefensessie
  Extra informatie: vertelatelier, vaardigheidsoefeningen, casus

Begeleiding

De student dient de inhouden uit het basisonderwijs op zelfstandige basis te verwerken (basiskennis). Op initiatief van de student kan hij/zij bijkomende vragen stellen. 

Voor dit opleidingsonderdeel zijn didactische ateliers voorzien, met als focus leren op maat (uitdiepen, remediëren en oefensessies).

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen100,00De student dient minimaal de cesuur te behalen voor de aangegeven basiskennis van het leergebied. De basiskennis betreft inhouden uit het basisonderwijs. De student dient deze op zelfstandige basis te verwerken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen100,00De student dient minimaal de cesuur te behalen voor de aangegeven basiskennis van het leergebied. De basiskennis betreft inhouden uit het basisonderwijs. De student dient deze op zelfstandige basis te verwerken.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
23-24 De basis: Nederlands voor de lagere schoolVerplicht
 • Auteur: Lien Vanopstal en Mathias Chlarie
 • Editie: meest recente
 • ISBN-nr: 978-90-334-9624-0

Andere studiematerialen

Vlaamse Gemeenschap, dienst onderwijs curriculum, Ontwikkelingsdoelen Kleuteronderwijs - gratis downloaden via http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/
Leerplannen basisonderwijs

Studiekosten

Er zijn geen bijkomende kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel.

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van de Standaard Student Shop.

De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/.

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2023 (Semester 1)