Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Krachtig leren: Oriëntatie op de wereld 132539/5235/2324/1/23
Studiegids

Krachtig leren: Oriëntatie op de wereld 1

32539/5235/2324/1/23
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Vander Haeghen David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Diversiteit gebruiken als uitgangspunt en als meerwaarde voor het didactisch-pedagogisch handelen in de onderwijspraktijk
Ondernemend een dynamisch en innoverende leeromgeving creëren in al haar facetten
Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle kinderen te creëren

Doelstellingen

"Krachtig Leren: Oriënteren op de wereld 1" geeft de studenten de tools om de doelstellingen van het domein tijd toe te passen, zoals het geven van een onthaal. Daarnaast ontwikkelen de studenten eveneens de tools om het domein levende natuur in en buiten de kleuterklas toe te passen, zoals zintuigelijk waarnemen en natuurexploratie.

- de opbouw van de leerplannen van de leergebieden "wetenschappen en techniek" en "mens en maatschappij" bespreken (OLR 07&09, W&I)

- de opbouw van de leerplannen van de leergebieden "wetenschappen en techniek" en "mens en maatschappij" gebruiken bij het ontwikkelen van activiteiten (OLR 07 & OLR 09, T)

- de basiskennis over levende natuur en tijd reproduceren (OLR 09, W&I)

- de leerplandoelstellingen van het domein natuur en tijd inzetten (OLR 07, T)

- een activiteit rond natuurexploratie vorm geven met aandacht voor actieve beleving en een explorerende houding (OLR 08, 09,W&I&T)

- een ervaringsgerichte zintuigelijke waarneming uitwerken voor kleuters, met aandacht voor actieve beleving, explorerende houding en onderzoeksgericht werken. (OLR 08, 09, T)

- Contextueel en conceptueel werken in het leergebied wetenschap en techniek bespreken en toepassen. (OLR 07, 08 W&I&T)

- de ontwikkelingsdoelen binnen het domein natuur en tijd reproduceren (OLR 07, 09, W&I)

- Een goed onthaal in de kleuterklas organiseren en hier een voorbereiding voor maken. (OLR 07, 09, W&I&T)

- Goede probleemstellende vragen stellen (OLR 07, T)


Het overzicht van de doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.
Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn Krachtig Leren.
 

Inhoud

Krachtig Leren: Oriëntatie op de wereld 1 is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- kennismaking met de verschillende leerplannen "mens en maatschappij" en "wetenschappen en techniek"
- Opbouw en inhouden van de leergebieden "mens en maatschappij" en "wetenschappen en techniek", meer specifiek de domeinen natuur en tijd.

Domein natuur
- de pedagogische didactische principes van een zintuiglijke waarneming .
- het ontwikkelen van een zintuiglijke waarneming voor kleuters op basis van deze principes.
- de pedagogische didactische principes van een natuurexploratie met kleuters.
- het ontwikkelen van een natuurexploratie voor kleuters.
- conceptueel en contextueel denken
- basiskennis van de levende natuur
- kennis rond gesteenten en mineralen

Domein tijd
- de pedagogische didactische principes van het onthaal (gebruik actualiteit, vraagstelling,....)
- de pedagogische principes van een goede vraagstelling
- het ontwikkelen van een onthaal op basis van deze didactische principes
- basiskennis van het domein tijd

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

  • Activerend hoorcollege
  • Onderwijsleergesprek
  • Oefensessie
  • Excursie
    Extra informatie: Verplicht - bij afwezigheid volgt een vervangopdracht
  • Opdracht

Begeleiding

Coachende begeleiding door de onderwijsgevende. De student kan de onderwijsgevende consulteren bij vragen.

De student dient de inhouden uit het basisonderwijs op zelfstandige basis te verwerken (basiskennis). Op initiatief van de student kan hij/zij bijkomende vragen stellen.

Voor dit opleidingsonderdeel zijn didactische ateliers voorzien, met als focus leren op maat (uitdiepen, remediëren en oefensessies).

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen90,00De student dient de cesuur te behalen voor de aangegeven basiskennis van het leergebied. De basiskennis betreft inhouden uit het basisonderwijs. De student dient deze op zelfstandige basis te verwerken.
Buiten examenroosterOntwerp10,00De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan. We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van specifieke criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).”
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen90,00De student dient de cesuur te behalen voor de aangegeven basiskennis van het leergebied. De basiskennis betreft inhouden uit het basisonderwijs. De student dient deze op zelfstandige basis te verwerken.
Buiten examenroosterOntwerp10,00De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan. We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in
opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van specifieke criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).”
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Andere studiematerialen

Vlaamse Gemeenschap, dienst onderwijs curriculum, Ontwikkelingsdoelen Kleuteronderwijs - gratis downloaden via http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/
Leerplannen basisonderwijs

Studiekosten

Er zijn geen bijkomende kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel.

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van de Standaard Student Shop.

De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/.

Begincompetenties

De eindcompetenties van het secundair onderwijs.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2023 (Semester 1)