Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Krachtig leren: Wiskunde in de kleuterklas 132534/5235/2324/1/47
Studiegids

Krachtig leren: Wiskunde in de kleuterklas 1

32534/5235/2324/1/47
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Rabaut Hilde
Andere docenten: Durabile Lisa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Diversiteit gebruiken als uitgangspunt en als meerwaarde voor het didactisch-pedagogisch handelen in de onderwijspraktijk
Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle kinderen te creƫren

Doelstellingen

Tijdens "Krachtig Leren: Wiskunde in de kleuterklas 1" leer je waarom het belangrijk is om aan kleuters wiskunde te geven. Daarnaast leer je wiskundeactiviteiten met bijhorende leermiddelen ontwerpen voor de wiskundethema's 'ordenen' en 'meten'.


- het belang van wiskunde aan kleuters omschrijven (OLR 09, W&I)
- de kennis en inzichten rond ordenen en meten met kleuters verwerven en deze toepassen op casussen (OLR 09, T)
- de beginsituatie en doelen voor ordenen en meten met kleuters in kaart brengen (OLR 07, T)
- leermateriaal ontwikkelen inspelend op de beginsituatie en doelen van de klaspraktijk (OLR 09, T)
- de uitwerking van een wiskundige activiteit voor de kleuterklas omschrijven (OLR 07, W&I)
- de leermiddelen rond ordenen en meten in de kleuterklas in een voorbereiding aanwenden (OLR 09, T)

Het overzicht van de doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.
Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn Krachtig Leren.

Inhoud

Krachtig leren: wiskunde in de kleuterklas 1 is opgebouwd uit onderstaande onderdelen:

- het belang van wiskunde aan kleuters: voor de geschiedenis, voor de maatschappij en voor de kleuter zelf.
- de wiskundige doelen waaraan we werken bij kleuters.
- het uitwerken van een leertraject rond ordenen en meten in de kleuterklas.
- het uitwerken van een wiskunde-activiteit rond ordenen en meten in de kleuterklas.
- het uitwerken en leren inzetten van leermiddelen rond ordenen en meten in de kleuterklas.
- het ontwikkelen en uitwerken van leermiddelen rond ordenen en meten voor de kleuterklas.Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

  • Activerend hoorcollege
  • Opdracht
    Extra informatie: Ontwerpen van een leermiddel

Begeleiding

Op vraag van de student kan de betrokken onderwijsgevende geconsulteerd worden.

Voor dit opleidingsonderdeel zijn didactische ateliers voorzien, met als focus leren op maat (uitdiepen, remediëren en oefensessies).

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen80,00Het schriftelijk examen behelst de leerinhouden 'wiskundedidactiek' en 'basiskennis wiskunde'. De student dient de cesuur te behalen voor de aangegeven basiskennis van het leergebied. De basiskennis betreft inhouden uit het basisonderwijs. De student dient deze op zelfstandige basis te verwerken. Er kan geen rekenmachine gebruikt worden tijdens het schriftelijk examen.
Buiten examenroosterOntwerp20,00Ontwerpen van een leermiddel dat aansluit bij het leertraject van 'ordenen' en 'meten'.

De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan. We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal schriftelijke taal evalueren aan de hand van specifieke criteria (cfr. taalbeleid van de opleiding)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen80,00Het schriftelijk examen behelst de leerinhouden 'wiskundedidactiek' en 'basiskennis wiskunde'. De student dient de cesuur te behalen voor de aangegeven basiskennis van het leergebied. De basiskennis betreft inhouden uit het basisonderwijs. De student dient deze op zelfstandige basis te verwerken. Er kan geen rekenmachine gebruikt worden tijdens het schriftelijk examen.
Buiten examenroosterOntwerp20,00Ontwerpen van een leermiddel dat aansluit bij het leertraject 'ordenen' of 'meten'. De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan. We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal schriftelijke taal evalueren aan de hand van specifieke criteria (cfr. taalbeleid van de opleiding)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

2. Syllabi
23-24 Krachtig leren: Wiskunde in de kleuterklas 1Verplicht
  • Auteur: Hilde Rabaut
  • Editie: 2023-2024

Andere studiematerialen

Vlaamse Gemeenschap, dienst onderwijs curriculum, Ontwikkelingsdoelen Kleuteronderwijs - gratis downloaden via http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/
Leerplannen basisonderwijs

Studiekosten

Er zijn geen bijkomende kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel.

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van de Standaard Student Shop.

De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/.  


Begincompetenties

Eindtermen secundair onderwijs
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2023 (Semester 1)