Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Werkplekleren in de klas 132533/5235/2324/1/13
Studiegids

Werkplekleren in de klas 1

32533/5235/2324/1/13
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 120,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Coppens Lien
Andere docenten: Baetsle Ilse, Durabile Lisa, Plaetinck Silke, Rabaut Hilde, Sierens Sarah, Vander Haeghen David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Een professionele visie ontwikkelen gekoppeld aan de maatschappelijke realiteit vanuit een internationale en een brede culturele participatie
Diversiteit gebruiken als uitgangspunt en als meerwaarde voor het didactisch-pedagogisch handelen in de onderwijspraktijk
Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle kinderen te creëren
Ondernemend een dynamisch en innoverende leeromgeving creëren in al haar facetten

Doelstellingen

Werkplekleren in de klas 1 biedt de student de basisinzichten aan over onderwijsorganisatie, het didactisch model en te oefenen in het observeren, voorbereiden en uitvoeren van onderwijsleeractiviteiten voor kleuters.

- de onderwijsstructuur in Vlaanderen beschrijven (OLR 03, W&I)
- de verschillende componenten van het didactisch model uitleggen met concrete voorbeelden. (OLR 09, W&I)
- de verschillende componenten van het didactisch model en hun belang bij het ontwerpen van een krachtige leeromgeving toelichten.
- een krachtige leeromgeving vanuit een specifieke onderwijsvisie ontwerpen (OLR 03, T)
- onderwijsleeractiviteiten voor kleuters uitwerken vanuit de verschillende componenten van het didactisch model (OLR 09, T)
- een positief en veilig klas- en leefklimaat in de kleuterklas creëren. (OLR 09, T)
- een positieve basishouding in de klas aannemen: open, leergierig, nieuwsgierig, reflecterend, verantwoordelijk, participerend, actief en respectvol. (OLR 03, T)

De doelstellingen per onderdeel/ hoofdstuk bevinden zich in de syllabus.
Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn krachtig leren en hoort bij de praktijkcomponent van de opleiding (werkplekleren).

Inhoud

Werkplekleren in de klas 1 focust op het ontwerpen van een krachtige leeromgeving:
• Onderwijsstructuur in Vlaanderen
• Visies op onderwijs
• De componenten van het didactisch model en hun samenhang:
- Visie op mens en maatschappij
- Beginsituatie
- Doelen
- Leermiddelen
• Oefenkansen in het observeren van de beginsituatie, onderwijsleeractiviteiten voorbereiden, begeleiden en bijsturen na reflectie.
• Oefenen in het creëren van een positief en veilig klas- en leefklimaat

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs32,00 uren

Onderwijsvorm

 • Werkplekleren
 • Activerend hoorcollege
 • Onderwijsleergesprek
 • Opdracht
  Extra informatie: Realistische leertaak (RLT) op de werkplek
 • Oefensessie
  Extra informatie: Themaweek

Begeleiding

De student kan per mail en voor of na de les contact nemen met de betrokken onderwijsgevende.
Bij de activerende hoorcolleges worden regelmatig oefeningen voorzien, conform de examenvragen.
Het leerlab en de kleuterklas staat ter beschikking van de student en kan gebruikt worden door de student om te experimenteren en/of materiaal te ontwerpen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen60,00
Buiten examenroosterPortfolio40,00Bij aanvang van het semester wordt een overzicht gegeven welke lessen en activiteiten verplicht zijn. WPL-dagen zijn sowieso verplicht.
De beoordeling is gebaseerd op het voorbereidend werk van leeractiviteiten, de observatie van de praktijk en bijhorende taken en reflecties
De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan.
We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in
opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de
schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van specifieke
criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).”
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen60,00
Buiten examenroosterPortfolio40,00Bij aanvang van het semester wordt een overzicht gegeven welke lessen en activiteiten verplicht zijn. WPL-dagen zijn sowieso verplicht.
De beoordeling is gebaseerd op het voorbereidend werk van leeractiviteiten, de observatie van de praktijk en bijhorende taken en reflecties
De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan.
We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in
opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de
schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van specifieke
criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).”
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

2. Syllabi
23-24 Werkplekleren in de klas 1Verplicht
 • Auteur: Lien Coppens en Ilse Baetslé
 • Editie: 2023-2024

Andere studiematerialen

Vlaamse Gemeenschap, dienst onderwijs curriculum, Ontwikkelingsdoelen Kleuteronderwijs - gratis downloaden via http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/

Leerplannen basisonderwijs gratis via het internet. 

Studiekosten

Er zijn geen bijkomende kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel.

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van de Standaard Student Shop.

De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/


Begincompetenties

De eindcompetenties van het secundair onderwijs.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2023 (Semester 1)