Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Muzische vaardigheden 132530/5235/2324/1/08
Studiegids

Muzische vaardigheden 1

32530/5235/2324/1/08
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: De Smet Karen
Andere docenten: Slock Hannah, Vuye Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle kinderen te creëren

Doelstellingen

-de bouwstenen en deelaspecten van de muzische domeinen drama, beeld, muziek duiden (OLR 09,W&I).
-de domeinachtergrond duiden en in relatie zien tot de kunsten (OLR 09,W&I)
-vanuit de bouwstenen van de verschillende muzische domeinen muzische basisvaardigheden verwerven (0LR 09,T).
-basistechnieken en inzichten combineren in een experiment binnen een bepaald gegeven (OLR 09,T).
-vanuit waarnemen, exploreren, experimenteren en ervaren van technieken, materialen en gebruik van gereedschappen initieel zelfvertrouwen opbouwen (OLR 09, T).
-gevoelens, gedachten en ideeën vormgeven en/of vertalen in een muzisch domein (OLR 09,T).Het overzicht van de doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.

Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn Krachtig Leren. 

Inhoud

-De bouwstenen en aspecten van de muzische domeinen beeld, muziek en drama.
-Materiaalkennis voor de verschillende domeinen
-Bespelen van een eenvoudig melodisch instrument
-Basiskennis zangtechnieken
-Basis in de functie van de rol (de wie), basis in scèneverloop (wat), basis in de bouwsteen ruimte (waar)
-Basistechnieken beeld: vorm, lijn, kleur

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

  • Activerend hoorcollege
  • Oefensessie
  • Opdracht
  • Onderwijsleergesprek

Begeleiding

De student kan contact opnemen en begeleiding krijgen van de betrokken onderwijsgevende van het specifieke domein (drama, muziek en beeld).

Op de elektronische leeromgeving is ondersteunend leermateriaal en zelfstudiemateriaal te vinden. 
Zelfstudiemateriaal: opnames voor muziek en ondersteuning via een online platform (Eigenwijs Digitaal). 
Het leerlab staat ter beschikking van de student en kan gebruikt worden door de student om te experimenteren en/of materiaal te ontwerpen. 


Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterVaardigheidstest33,33muziek. De student dient 3 oefenmomenten te posten alvorens deel te nemen aan het examen (cfr. Chamilo). De student dient de vastgelegde cesuur te behalen (cfr. Chamilo)
Binnen examenroosterVaardigheidstest33,33domein drama. De student dient de vastgelegde cesuur te behalen (cfr. Chamilo)
Buiten examenroosterOntwerp33,34Beeld. De student dient de vastgelegde cesuur te behalen (cfr. Chamilo)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterOntwerp33,34Beeld. De student dient de vastgelegde cesuur te behalen (cfr. Chamilo)
Binnen examenroosterVaardigheidstest33,33domein muziek. De student dient de vastgelegde cesuur te behalen (cfr. Chamilo)
Binnen examenroosterVaardigheidstest33,33domein drama. De student dient de vastgelegde cesuur te behalen (cfr. Chamilo)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
23-24 Zeppelin didactiek voor muzische vormingVerplicht
  • Auteur: Crul Koen
  • Editie: 2017
  • ISBN-nr: 978-94-633-7098-1

Andere studiematerialen

Een chromatische klokkenspel 

Studiekosten

De kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel omvatten:
Kosten voor: Verbruiksmateriaal zoals penselen, verf, papier,…/€ 80
Andere: boek Zeppelin, chromatisch klokkenspel/€ 50
Dit item kan voor meerdere opleidingsonderdelen worden gebruikt.

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van Standaard Student Shop.
De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op: https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/

Begincompetenties

Eindtermen secundair onderwijs
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2023 (Semester 1)