Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Ontwikkeling stimuleren32529/5235/2324/1/71
Studiegids

Ontwikkeling stimuleren

32529/5235/2324/1/71
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 120,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Vanhuysse Helena
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Zorg uitbouwen voor de kinderen en voor zichzelf, met aandacht voor individuele zelfredzaamheid en zelfmanagement

Doelstellingen

In het opleidingsonderdeel "Ontwikkeling stimuleren" leert de student observeren en interpreteren vanuit de theoretische achtergrond van de ontwikkelingspsychologie.

De student kan:
- het gedrag van kinderen observeren vanuit de visie van breed observeren en het belang hiervan aangeven. (OLR 11, W&I)
- verwoorden hoe je het gedrag van kinderen observeert en adequaat interpreteert. (OLR 11, W&I)
- kan ontwikkelingspsychologische theorieën uitleggen. (OLR 11, W&I)
- de kenmerken van de ontwikkelingsfasen en de ontwikkelingsdomeinen van de mens beschrijven. (OLR 11, W&I)
- de evolutie van de ontwikkelingsdomeinen en de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingsdomeinen en de verschillende ontwikkelingsfasen beschrijven. (OLR 11, W&I)

Het overzicht van de voluit geschreven OLR's en doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.

Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn zorg.

Inhoud

Ontwikkeling stimuleren is opgebouwd uit onderstaande onderdelen:

- Observeren en interpreteren

- Inleiding in de ontwikkelingspsychologie

- Ontwikkelingspsychologische theorieën: de cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget en de psychosociale identiteitstheorie van Erikson

- Ontwikkeling bekeken vanuit de zelfdeterminatietheorie

- Kenmerken van de ontwikkelingsfasen: baby, peuter, kleuter, schoolkind en adolescent

- Kenmerken van de ontwikkelingsdomeinen: cognitieve ontwikkeling, lichamelijke en motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, morele ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling, taalontwikkeling, ontwikkeling van het spel, tekenontwikkeling.

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs32,00 uren

Onderwijsvorm

  • Activerend hoorcollege
  • Onderwijsleergesprek

Begeleiding

Je kan de betrokken lesgever aanspreken tijdens of na de les. Specifieke vragen kunnen via e-mail gesteld worden. 

Op Chamilo vind je een overzicht van de concrete doelstellingen en het bijhorend studiemateriaal. 

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen100,00
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
23-24 Psychologie van de levensloopVerplicht
  • Auteur: Pol Craeynest
  • Editie: 2018
  • ISBN-nr: 978-94-634-4381-4

Andere studiematerialen

Sofia Learn module bij het handboek 'Psychologie van de levensloop'

Studiekosten

Er zijn geen bijkomende kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel.

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van de Standaard Student Shop.

De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/

Begincompetenties

De eindcompetenties van het secundair onderwijs
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2023 (Semester 1)