Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Een gezond en veilig leerklimaat30174/5235/2324/1/26
Studiegids

Een gezond en veilig leerklimaat

30174/5235/2324/1/26
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 120,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Durabile Lisa
Andere docenten: Driessens Annelies, Roelandt Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Zorg uitbouwen voor de kinderen en voor zichzelf, met aandacht voor individuele zelfredzaamheid en zelfmanagement

Doelstellingen

In dit opleidingsonderdeel onderzoeken we hoe je vanuit een positief en behoefte-ondersteunend pedagogisch begeleiden een klasomgeving kan creëren waarin kinderen tot ontwikkeling komen. We zoomen in op pedagogie, het uitbouwen van een doeltreffend klasmanagement en de eerstehulpverlening.

- eerste hulp bij veel voorkomende letsels toepassen (OLR 11, T)
- een gestructureerde eerste hulpverlening organiseren (OLR 11, T)
- bij een verdrinking anderen helpen met reddingsmateriaal (OLR 11, T)
- het gedrag van kinderen interpreteren vanuit theoretische kaders. (OLR 11, T)
- vanuit het positief en behoefte-ondersteunend pedagogisch begeleiden een veilig klasklimaat en een krachtige leeromgeving realiseren voor elk kind. (OLR 11, T)
- preventief en remediërend klasmanagement toepassen om een krachtige en veilige leeromgeving te creëren. (OLR 11, T)

Het overzicht van de voluit geschreven OLR's en doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.
Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn zorg.


Inhoud

Een gezond en veilig leerklimaat is opgebouwd uit onderstaande onderdelen:

 • Fysieke gezondheid van jezelf en anderen: eerste hulp (verbandstechnieken, reanimatietechnieken, ...), reddend zwemmen
 • kader pedagogie: kijken naar kinderen, interpretatie van het gedrag van kinderen, behoefte-ondersteunend opvoeden, rol binnen een krachtige leeromgeving
 • klasmanagement: positief en veilig klasklimaat, positief pedagogisch begeleiden, preventief klasmanagement (routines, structuur, afspraken, ...), remediërend klasmanagement

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs32,00 uren

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Demonstratie
 • Oefensessie
  Extra informatie: begeleide oefeningen, vaardigheidsoefeningen, casus

Begeleiding

Je kan de betrokken lesgever aanspreken tijdens of na de les. Specifieke vragen kunnen via e-mail gesteld worden.

Op Chamilo vind je een overzicht van de concrete doelstellingen en het bijhorend studiemateriaal.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen40,00
Binnen examenroosterVaardigheidstest50,00Vaardigheidstest EHBO
Binnen examenroosterVaardigheidstest10,00Vaardigheidstest reddend zwemmen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen40,00
Binnen examenroosterVaardigheidstest50,00vaardigheidstest EHBO
Binnen examenroosterVaardigheidstest10,00Vaardigheidstest: reddend zwemmen
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
23-24 Help! Eerste Hulp voor iedereen.Verplicht
 • Auteur: Rode Kruis Vlaanderen
 • Editie: 2021
 • ISBN-nr: 978-90-689-1081-0

Andere studiematerialen

aanbod via chamilo (ppt-presentaties, oefeningen)

Studiekosten

De kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel omvatten:
Kosten voor: aankoop van een beademingsmasker: €7

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van de Standaard Student Shop.

De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/


Begincompetenties

De eindcompetenties van het secundair onderwijs.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (Semester 2)