Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Communiceren met groepen30164/5235/2324/1/74
Studiegids

Communiceren met groepen

30164/5235/2324/1/74
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 120,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Sierens Sarah
Andere docenten: Slock Hannah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Constructief communiceren in diverse contexten met alle actoren

Doelstellingen

De student kan:

- de communicatie-axioma's van Watzlawick illustreren (OLR 01, T)
- de eigen stem en articulatie aanwenden om zich krachtig en expressief als leraar te positioneren (OLR 01, T)
- lichaamstaal en mimiek aanwenden om zich krachtig en expressief als leraar te positioneren (OLR 01, T)
- vertel- en voorleestechnieken aanwenden (OLR 01, T)
- presenteren (OLR 01, T)
- gesprekken voeren met individuele kinderen en een groep kinderen (OLR 01, T)
- doelgericht taalontwikkelend lesgeven om de taalvaardigheid van de leerlingen te verhogen (OLR 01, T)
- begrijpelijke instructies formuleren (OLR 01, T)

Het overzicht van de voluit geschreven OLR's en doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.
Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn communiceren.

Inhoud

Communiceren met groepen omvat volgende onderdelen:

 • communicatie - algemeen kader: communicatieproces, communicatie-axioma’s
 • de 6 parameters voor stemgebruik, stemhygiëne, lichaamstaal, mimiek, articulatie
 • presentatietechnieken
 • vertel-en voorleestechnieken 
 • gesprekken voeren met kinderen: vragen stellen, inzetten van taalgroeimiddelen (TOL), actief luisteren
 • instructies geven

 

 

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs32,00 uren

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie
  Extra informatie: begeleide oefeningen, vaardigheidsoefeningen

Begeleiding

De student kan op eigen initiatief vragen stellen over de leerinhouden. 

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten examenroosterPaper30,00OpdrachtDe opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan. We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van specifieke criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).
Buiten examenroosterVaardigheidstest70,00De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan. We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van specifieke criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten examenroosterPaper30,00De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan. We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van specifieke criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).
Buiten examenroosterVaardigheidstest70,00De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan. We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van specifieke criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
23-24 Taalontwikkeling op school. Handboek voor interactiefVerplicht
 • Auteur: Marianne Verhallen. Ruud Walst
 • Editie: meest recente
 • ISBN-nr: 978-90-469-0254-7

Studiekosten

Er zijn geen bijkomende kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel.

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van de Standaard Student Shop.

De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/

Begincompetenties

De eindcompetenties van het secundair onderwijs. 
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2023 (Semester 1)