Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Cultuur, diversiteit en identiteit32768/4803/2122/1/83
Studiegids

Cultuur, diversiteit en identiteit

32768/4803/2122/1/83
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Keuzemodule Culturele Context
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het sociaal werk als Cultuur, diversiteit en identiteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Titularis: Vens Eva
Andere docenten: Van Poucke Joris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Reflecteren kritisch op het sociaal werk handelen vanuit het verbinden van zelfreflectie en een maatschappelijke analyse
Nemen mee verantwoordelijkheid op voor praktijk- en beleidsgericht onderzoek in het sociaal werk
Bouwen als sociaal werker een professionele relatie op met alle belanghebbenden
Definiƫren vanuit de sociaal werkcontext sociale problemen samen met belanghebbenden vanuit een historisch, globaal en duurzaam kader
Participeren actief en teamgericht in complexe, interdisciplinaire en internationale sociaal werkcontexten
Handelen vanuit een sociaal politiek bewustzijn gekaderd vanuit mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit

Doelstellingen

Kennis over de doelgroep genuanceerd benoemen. (W&I)
Sociaalwetenschappelijke kaders inzichtelijk beschrijven in relatie tot het sociaal werk. (W&I)
Correct de sociale invloeden duiden op het menselijk functioneren. (W&I)
Inzichtelijk de mechanismen onderscheiden die een rol spelen in beeldvorming van mensen. (W&I)
Problemen en situaties bekijken vanuit verschillende perspectieven. (T)
Kritisch een situatie bevragen om de complexiteit er van te vatten. (T)
Handelen op basis van het principe van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, diversiteit en collectieve verantwoordelijkheid. (T)
Gepast en kritisch informatiekanalen hanteren in functie van onderzoek. (T)
Op een professionele manier contacten onderhouden met belanghebbenden in sociale werkcontexten. (T)
Een kritisch en beargumenteerd standpunt ontwikkelen over het sociaal werk aan de hand van het referentiekader van de mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, collectieve verantwoordelijkheid en diversiteit. (INT)
Zelfstandig en teamgericht en op een systematische en creatieve manier een projectaanvraag uitwerken tot een gewenst eindproduct. (INT)

Inhoud

Het opleidingsonderdeel is inhoudelijke en organisatorisch sterk verbonden met de andere opleidingsonderdelen uit de module SW in een culturele context.

Theoretische achtergrond van cultuur, (super) diversiteit en identiteit.

Diversiteit en identiteit als breed concept in praktijk in sociaal werk.

Werken met diversiteit en identiteit in concrete context, case in concrete toepassing.


Onderwijsorganisatie (studietijd)

Hoorcollege20,00 uren
Werkcollege20,00 uren
Zelfstudie95,00 uren

Onderwijsvorm

 • Excursie
  Extra informatie: meerdaagse
 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie
  Extra informatie: begeleide oefeningen
 • Opdracht

Begeleiding

Begeleid extern bezoek;
Ondersteuning tijdens uitwerking verslag.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterMondeling examen50,00met schriftelijke voorbereiding
Buiten examenroosterPaper50,00Proces- en productevaluatie. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de student, wil hij slagen voor dit opleidingsonderdeel, om tijdens de aangeboden lessen aanwezig te zijn, actief te participeren in de gehanteerde didactische werkvormen, de vooropgestelde opdrachten uit te werken en de opgelegde deadlines m.b.t. de taken en opdrachten te respecteren.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterMondeling examen50,00met schriftelijke voorbereiding
Buiten examenroosterPaper50,00productevaluatie
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Andere studiematerialen

Opdrachten, teksten en powerpointmateriaal wordt ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving Chamilo.

Studiekosten

Deze kosten zijn voor de totale module cultuur en we rekenen voor het verblijf tussen de 120 en 150 euro.

Begincompetenties

In de departementale onderwijs- en examenregeling (DOER) vindt men de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (Semester 2)