Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Politiek en beleid32617/4803/2122/1/90
Studiegids

Politiek en beleid

32617/4803/2122/1/90
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het sociaal werk als Politiek en beleid
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Titularis: Verstraete Annick
Andere docenten: Cousaert Peter, De Visscher Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Ondersteunen als sociaal werker kwaliteitsvol belanghebbenden in het verbinden van individuele aspiraties en collectieve kwesties
Definiƫren vanuit de sociaal werkcontext sociale problemen samen met belanghebbenden vanuit een historisch, globaal en duurzaam kader
Participeren actief en teamgericht in complexe, interdisciplinaire en internationale sociaal werkcontexten

Doelstellingen

Politieke besluitvormingsprocessen duidelijk beschrijven (W&I) 
De fundamenten van de welvaartsstaat weergeven. (W&I) 
De rol van het middenveld bij het tot stand komen van beleid aanduiden. (W&I) 
De betrokken actoren en de structuur van het sociaal overleg formuleren. (W&I) 
De organisatie en de werking van de overheid verduidelijken. (W&I) 
De verschillende fasen in de beleidscyclus formuleren. (W&I) 
Verschillende vormen van interactief beleid kritisch benoemen. (W&I) 
Het verschil tussen de politiek en het politieke inzichtelijk beschrijven (W&I) 
De politieke rol van sociaal werk vanuit de politiek en het politieke beschrijven(W&I) 
De beleidsbeïnvloedende en politiserende rol van sociaal werk met voorbeelden duiden(W&I)
Verschillende dimensies in burgerschap en de bijhorende rol van sociaal werkers definiëren (W&I) 
Kernelementen van de politieke ideologieën verduidelijken (W&I) 
Breuklijnen en ideologieën op kritische wijze analyseren (T) 
Politieke standpunten op kritische wijze bevragen(T) 
De invloed van ideologieën binnen een partijstandpunt laten zien(T) 
Stimulerende en belemmerende factoren bij het tot stand komen van sociaal beleid aantonen. (T) 

Inhoud

De politiek: kernelementen – benaderingen van politiek – politiek systeem – macht

Welvaartsstaat en sociaal overleg
Ideologie: kernelementen en ideologieën in de binnenlandse politiek.
Beleid: kernelementen – beleidscirkel – beleidsfasen - publieke sector en middenveld.
Het politieke: inrichting van de samenleving – burgerschap.
Bijdrage van het sociaal werk

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Hoorcollege16,00 uren
Werkcollege4,00 uren
Zelfstudie88,00 uren

Onderwijsvorm

  • Online leren
  • Activerend hoorcollege
  • Opdracht
  • Lezing/getuigenis/gastspreker
  • Oefensessie

Begeleiding

Feedback tijdens het werkcollege.

Voorbeeldvragen examen met klassikale toelichting.

Consultatie.


Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen75,00gesloten vragen met verhoogde cesuur
Buiten examenroosterOntwerp25,00Proces-en productevaluatie.Evaluatie gebeurt door lesgevers en mede-studenten. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de student, wil hij slagen voor dit opleidingsonderdeel, om tijdens de aangeboden lessen aanwezig te zijn, actief te participeren in de gehanteerde didactische werkvormen, de vooropgestelde opdrachten uit te werken en de opgelegde deadlines m.b.t. de taken en opdrachten te respecteren. De afspraken en data worden meegedeeld tijdens de eerste les.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen75,00Gesloten vragen met verhoogde cesuur
Buiten examenroosterOntwerp25,00productevaluatie
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

2. Syllabi
Politiek en BeleidVerplicht
  • Auteur: Annick Verstraete en Sven De Visscher
  • Editie: 2019-2020

Andere studiematerialen

syllabus

Presentaties worden voor aanvang van de lessenreeks ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving ‘Chamilo’.

Het leerpad staat open vanaf de eerste lesweek.

Studiekosten

aankoop cursusmateriaal.

10 euro


Begincompetenties

Eindtermen secundair onderwijs
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2021 (Semester 1)