Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Entrepreneurship38203/4705/2122/1/95
Studiegids

Entrepreneurship

38203/4705/2122/1/95
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • milieu- en duurzaamheidsmanagement
 • Bachelor in organisatie & management
  Keuzepakket:
  • 3BL - Expertentraject, minstens 6 studiepunten
 • IC Audiology
  Keuzepakket:
  • Choose for 9 ECTS CREDITS (Spring semester)
 • IC Education
  Keuzepakket:
  • Preprimary, primary and secondary education: choose for 12 ECTS CREDITS
 • IC Nursing
  Keuzepakket:
  • Choose for 12 ECTS CREDITS (Fall semester)
  • Choose for 12 ECTS CREDITS (Spring semester)
 • IC Nutrition and Dietetics
  Keuzepakket:
  • Choose for 12 ECTS CREDITS (Fall semester)
 • IC Occupational Therapy
  Keuzepakket:
  • Choose for 6 ECTS CREDITS (Fall semester)
 • IC Speech and Language Pathology
  Keuzepakket:
  • Choose for 6 ECTS CREDITS (Spring semester)
 • IC Sports program
  Keuzepakket:
  • Secondary education - sports program: choose for 12 ECTS CREDITS
 • International Curriculum Business, Retail and Languages
 • International Curriculum IT
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Derre Bart
Andere docenten: De beuckelaer Erwin, Glor Albert, Wambacq Elke
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Doelstellingen

Het is passend te verantwoorden waarom dit opleidingsonderdeel werd opgenomen in het opleidingsprogramma.
Dit opleidingsonderdeel heeft als doelstelling om de studenten vanuit een authentieke leeromgeving ondernemende competenties bij te brengen:
Er wordt enerzijds sterk gefocust op een aantal zeer typische persoonlijkheidskenmerken die succesvolle ondernemers (lees: zowel intra- als entrepreneurs) kenmerken zoals creativiteit, doorzettingsvermogen, zin voor initiatief, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidszin, proactiviteit, ...
Anderzijds wordt er ook ingezoomd op een aantal specifieke kenniscompetenties waarover een ondernemer minimaal moet beschikken zoals economisch inzicht, elementaire marketing en financiële kennis en specifieke communicatieve vaardigheden.

Studenten werken in dit opleidingsonderdeel aan de uitwerking van een concreet en realistisch businessplan.
Ze kunnen dit businessplan enerzijds uitwerken vanuit multidisciplinaire teams rond een innovatief product- of dienstidee dat via een creativiteitssessie wordt bepaald (traject 1).
Anderzijds kan een individuele student er ook voor kiezen om eigen traject uit te stippelen om ondernemingszin & ondernemende competenties aan te scherpen. Student kan enerzijds individueel een bestaand product- of dienstidee in een businessplan uit te werken en te onderzoeken of de opstart van een eigen zaak kans heeft op slagen of anderzijds een eigen traject uitstippelen adv portefuillesysteem waarbij studenten hun credits naar eigen keuze (mits goedkeuring) kunnen verdelen over aantal intiatieven omtrent ondernemerschap (traject 2).

Bovendien leren de studenten, zowel bij traject 1 als traject 2, ook de verschillende aspecten (strategisch, organisatorisch, financieel, commercieel, personeel, logistiek, juridisch) van het ondernemen in hun samenhang zien.

Inhoud

Traject 1.
Aan de hand van het Lean Startup model van Eric Ries en Business Model Canvas van Osterwalder zullen studenten in groep een business idee omzetten in een realistisch businessplan. Dit businessplan wordt voorgesteld (en verdedigd) aan een jury van lectoren en externe ondernemers.

Volgende theoretische sessies komen eveneens aan bod:
Workshop creativiteit
Pitchen van ideeën
Business planning (productidee, interne analyse, externe analyse, SWOT-analyse, strategie, financieel plan)
Best practices

Traject 2:
Studenten met het statuut student-ondernemer kunnen een geïndividualiseerd traject doorlopen. Om dit traject te ontwerpen, neemt student-ondernemer contact op met de coördinator minstens 14dagen voor aanvang van het olod.

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs22,00 uren

Begeleiding

Communicatie.
Coaching en bijsturing van studententeams (traject 1) of individuele studenten (traject 2) tijdens consultaties.
Ondernemende competenties.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Alle studiemateriaal wordt aangeboden via Chamilo.
Studenten kunnen indien gewenst zelf afdrukken.

Studiekosten

Studiekosten voor boeken en syllabi van het opleidingsonderdeel:
Deze kosten worden bij bestelling rechtstreeks door de Standaard Student Shop gefactureerd. Meer info zie rubriek “Boeken en syllabi”; de kostprijs kan je raadplegen op de bestellijst.
Bijzondere studiekosten verbonden aan het opleidingsonderdeel
(deze kosten worden per semester gefactureerd)

Bijzondere studiekosten verbonden aan de opleiding
Dit zijn algemene kosten verbonden aan je opleiding bv. losse kopieën in beperkte oplage, relatiegeschenken, onderhoud didactisch materiaal, enz. Deze kosten worden je, in functie van het aantal studiepunten van je inschrijving, per academiejaar gefactureerd:
-tussen 0 en 20 studiepunten wordt nul euro gefactureerd,
-tussen 21 en 40 studiepunten wordt 5 euro gefactureerd,
-vanaf 41 studiepunten wordt 10 euro gefactureerd.

Andere kosten waarvoor de student zelf instaat
Het betreft onder andere:
kosten voor het afdrukken van documenten die via Chamilo beschikbaar zijn,
kosten voor individuele verplaatsingen (naar je stage, naar bedrijven, naar andere campussen, naar het buitenland,…),
kosten verbonden aan individuele deelname aan externe lezingen, seminaries,… ,
kosten in het kader van verslagen, projecten, bachelorproeven, … (bv voor telefoongesprekken, drukwerk, wetenschappelijke poster, …)
kosten verbonden aan de aankoop van een laptop
….

Via Chamilo: Alle studiemateriaal wordt aangeboden via Chamilo. ; Studenten kunnen indien gewenst zelf afdrukken.

Bijzondere studiekosten i.v.m. softwaregebruik (zie DOER)

Begincompetenties

Raadpleeg de volgtijdelijkheidstabel in het facultair reglement.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2021 (Semester 1) of 15.03.2022 (Semester 2)