Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Procesdramaturgie39542/4406/2021/1/47
Studiegids

Procesdramaturgie

39542/4406/2021/1/47
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2020 (Academiejaar) of 01.12.2020 (Semester 1) of 15.03.2021 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Lievens Bauke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Werkcollege60,00 uren
Zelfstudie18,00 uren

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Werkcollege, gastcolleges, interpretatieoefeningen en -besprekingen, onderzoek en exploratie, individuele opdrachten, zelfstudie.

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op de theoretische componenten van de opleiding tot bachelor in het drama en beoogt praktische toepassingen bij dramaprojecten.

Omschrijving Inhoud

Het verwoorden van een onderzoeksvoorstel.
Het aandragen en vertalen van inspiratie- en referentiemateriaal in het kader van een artistiek onderzoeksproces dat resulteert in een eigen project, alleen of in samenwerking met anderen.

Het trainen van dramaturgie als verbinding tussen theoretische componenten en de eigen praktijk. Het verhelderen van mogelijke betekenissen. Het kritisch reflecteren bij het werkproces, de repetities en de gekozen samenwerkingsverbanden.


Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Het is wenselijk dat de student geslaagd is voor de opleidingsonderdelen 'Onderzoek en theater 1 en 2', 'Inleiding tekstanalyse proza en poëzie', 'Inleiding tekstanalyse drama', ‘Voorstellingsanalyse’

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Het kunnen formuleren van een onderzoeksvoorstel dat ingebed is in een breder maatschappelijk, theoretisch en artistiek referentieveld. Het beginnend kunnen toepassen van dramaturgie als verbindende praktijk tussen de theoretische en praktische componenten van het eigen werkproces in het kader van een dramaproject. Het kunnen benoemen van de dynamieken en strategieën van een werkproces, van de mogelijke betekenissen die daaruit ontstaan en deze beginnend kunnen vertalen naar de gekozen (meng)vorm van een dramaproject.

Omschrijving Begeleiding

Een individuele afspraak met titularis of docent(en) is altijd mogelijk.

Algemene studiebegeleiding zoals voorzien bij de dienst studie- en trajectbegeleiding.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

100% Permanente evaluatie

Algemeen: De deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten en aan de trainingen is verplicht.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Allerhande tekst- en beeldmateriaal (uit bibliotheek, internet, aankopen), ...

Omschrijving Studiekosten

Geraamde totaalprijs: 25 EUR

Kopies van teksten, ontleningen, mogelijke aankoop van teksten

Omschrijving Trefwoorden

H003 (Geschiedenis en kunst), H865 (toneel: analyse), H330 (dramaturgie), H390 (litera-tuurstudie), theater, drama, dramatische kunst.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Voorstellingsdramaturgie OF simultaan te volgen met Voorstellingsdramaturgie.