Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Terminology and terminography14013/3000/1112/1/90
Studiegids

Terminology and terminography

14013/3000/1112/1/90
Academiejaar 2011-12
Komt voor in:
  • Postgraduaat Dutch & Translation, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2012 (semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Groote Carine
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk15,00 uren
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie36,00 uren

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges en werkcolleges in het computerlokaal.

Omschrijving Doelstellingen

In dit opleidingsonderdeel worden de principes van terminologie en terminografie behandeld en geïllustreerd zodat de studenten in staat zijn om deze principes in de praktijk toe te passen. De cursus wil de studenten ook op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied en hen strategieën aanleren om gericht betrouwbare informatie te zoeken op het internet.

Omschrijving Inhoud

In het opleidingsonderdeel "Terminology and terminography" (XTTT) komen de volgende onderwerpen uit de terminologieleer aan bod: 
- grondbeginselen van de terminologie (begrip, begrippenstelsel, begripsomschrijving, term);
- neologie;
- vaktaal; 
- normalisatie.
Er is daarnaast een praktisch gerichte component in de cursus:
- meertalige terminografie;
- methodologie;
- termextractie; 
- terminografisch fiche GenTerm; 
- thesaurusopbouw;
- terminologiebeheertools (met o.a. hands-on inoefenen van MultiTerm (SDL Trados)).
Meer algemeen wordt aandacht besteed aan:
- relevante bronnen op internet;
- hoe bronnen vinden op internet;
- glossaria en termenbanken op internet;
- betrouwbaarheid van de bronnen;
- nationale en internationale activiteiten en projecten.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

De student:
- heeft een goede kennis van het Engels

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student:
- weet wat terminologie/terminografie is en waarom het belangrijk is voor vertalers;
- is vertrouwd met de principes en strategieën voor het zoeken naar en het verzamelen van termen;
- kan zijn eigen termenbank opbouwen aan de hand van de aangewezen terminologiebeheerprogramma's.

Omschrijving Begeleiding

Ondersteuning via e-mail
Spreekuur

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Eerste zittijd
Schriftelijk examen (50%) en praktijkopdracht (50%): het schriftelijk examen toetst de kennis over het vakgebied; in de praktijkopdracht voert elke student individueel een beperkte terminografische opdracht uit waarin de principes van de terminologie moeten worden toegepast.

Tweede zittijd
Schriftelijk examen (50%) en praktijkopdracht (50%): het schriftelijk examen toetst de kennis over het vakgebied; in de praktijkopdracht voert elke student individueel een beperkte terminografische opdracht uit waarin de principes van de terminologie moeten worden toegepast. Wie in de eerste zittijd een voldoende haalde voor de praktijkopdracht, hoeft die niet opnieuw te doen en behoudt het betrokken deelcijfer.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Boeken
-
Cursusdienst

Elektronische leeromgeving 
- Studiemateriaal
Andere
- Hand-outs

Studiekosten

Hand-outs: inbegrepen in het forfait voor studiemateriaal

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.