Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Meet the CIO31421/4463/2021/1/81
Studiegids

Meet the CIO

31421/4463/2021/1/81
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Postgraduaat IT Management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Asselberg Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Leerresultaten

Kan de missie, visie, strategie en organisatie van IT vanuit de ‘IT als waarde’-propositie schetsen en kan inspelen op de typische pijnpunten en remediëring ervan.

Doelstellingen

Kunnen deelnemen aan een management meeting over IT strategie, IT organisatie, IT missie en visie
Een management samenvatting van een groepsgesprek kunnen bundelen in een rapport

Inhoud

Interactieve groepsgesprekken met 6 CIO’s, IT managers (application, operations, services, project of programma manager, …) of CEO's/managers van IT-bedrijven

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs12,00 uren

Onderwijsvorm

  • Lezing/getuigenis/gastspreker
  • Opdracht
  • Onderwijsleergesprek
  • Activerend hoorcollege

Begeleiding

De studenten krijgen de mogelijkheid om de docent te consulteren voor een specifiek inhoudelijk probleem (consultatie).

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterPortfolio100,00
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Begincompetenties

Niveau Algemene competenties professionele bachelor
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2020 (Academiejaar)