Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Digital innovation management31420/4463/2021/1/47
Studiegids

Digital innovation management

31420/4463/2021/1/47
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Postgraduaat IT Management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Asselberg Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Kan vanuit een inzicht in het opzetten van IT innovaties in een organisatie deelnemen aan innovatieprojecten in een technologische omgeving om waarde te creƫren.

Doelstellingen

Een theoretische en praktische basis vormen voor het begrijpen hoe IT innovatie kan opgezet worden in een organisatie en hoe waarde kan gecreëerd worden.
De voorwaarden kennen om als IT organisatie een relevante bijdrage te kunnen leveren aan innovatie in een bedrijf of organisatie.
Begrijpen welke vectoren belangrijk zijn om tot IT innovatie te kunnen komen.
Het verband begrijpen tussen IT strategie, IT programma management, IT service management, change management en IT innovatie
Begrijpen hoe in een organisatie een proces kan opgezet worden om IT innovatie op een systematische manier te ondersteunen.
Een customer journey mapping kunnen maken voor een digitaal proces.
Enablers en inhibitors van IT innovatie in een organisatie kunnen identificeren.
Het kunnen deelnemen aan innovatieprojecten in een technologische omgeving.

Inhoud

Inleiding tot innovatie en IT innovatie
Digitale strategie
Business value management
Vectoren voor IT innovation
Het opzetten van een proces voor systematische innovatie
Vaardigheden en middelen voor innovatie
Innovatieve IT technologieën
Customer journey mapping
Bedrijfscases

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs12,00 uren

Onderwijsvorm

  • Onderwijsleergesprek
  • Lezing/getuigenis/gastspreker
  • Opdracht
  • Activerend hoorcollege

Begeleiding

De studenten krijgen de mogelijkheid om de docent te consulteren voor een specifiek inhoudelijk probleem (consultatie).
Er wordt een duaal leerpad aangeboden voor studenten die niet aan alle lessen kunnen deelnemen.
Er wordt 1 coaching sessie ingericht waarop studenten mits voorafgaandelijke voorbereiding vragen kunnen stellen over de behandelde leerstof.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten examenroosterPresentatie100,00
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Begincompetenties

Niveau Algemene competenties professionele bachelor EQF niveau 6
Begrippen rondom management en kostbeheersing
Ervaring met bedrijfsprocessen
Analyse technieken.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2020 (Semester 1)