Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
IT operations en service management31419/4463/2021/1/13
Studiegids

IT operations en service management

31419/4463/2021/1/13
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Postgraduaat IT Management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: De Koning Guy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Kan kritisch omgaan met de verantwoordelijkheden binnen de inrichting van een IT operations & servicesafdeling.

Doelstellingen

De studenten inzicht geven in de verantwoordelijkheden en best practices voor de inrichting van een IT operations en services afdeling

Inhoud

IT operations management
IT service management
Service level management, Service level agreement (SLA) Service kataloog 
Business continuity / disaster recovery
ITIL v3 – COBIT
• Incident management, problem management, change management,
• Service level management
Demand – Quality management
Maturiteitsmodellen
Outsourcing
Governance
Auditing
IT costing en uitbelasting
Overzicht IT operations management
Overzicht IT service management
Service level management, Service level agreement (SLA) Service catalogus
Business continuity / disaster recovery
ITIL en de processen van incident management, problem management, change management en service management processen
Change advisory board
IT kost en uitbelasting van de ICT kosten

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

  • Onderwijsleergesprek
  • Activerend hoorcollege
  • Opdracht
  • Lezing/getuigenis/gastspreker

Begeleiding

De studenten krijgen de mogelijkheid om de docent te consulteren voor een specifiek inhoudelijk probleem (consultatie).
Er wordt een duaal leerpad aangeboden voor studenten die niet aan alle lessen kunnen deelnemen.
Er worden 2 coaching sessies ingericht waarop studenten mits voorafgaandelijke voorbereiding vragen kunnen stellen over de behandelde leerstof.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterGeïntegreerde evaluatie60,00
Buiten examenroosterPresentatie40,00
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Het studiemateriaal wordt via de digitale leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Studiekosten

Kopieer kosten van beschikbare documenten op digitaal leerplatform Chamilo.
Kosten gerelateerd aan deelname van excursies en seminaries zijn ten laste van de student.

Begincompetenties

Algemene competenties van bachelor niveau (EQF niveau 6). IT background
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2020 (Semester 1)