Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Management trends in IT31418/4463/2021/1/76
Studiegids

Management trends in IT

31418/4463/2021/1/76
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Postgraduaat IT Management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Asselberg Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Kan, rekening houdend met de rol van business software, de belangrijkste Enterprise architecture methodieken (Zachmann, TOGAF, Archimate) gebruiken.
Kan de missie, visie, strategie en organisatie van IT vanuit de ‘IT als waarde’-propositie schetsen en kan inspelen op de typische pijnpunten en remediëring ervan.
Kan kritisch omgaan met de verantwoordelijkheden binnen de inrichting van een IT operations & servicesafdeling.
Kan kritisch omgaan met de verantwoordelijkheden op vlak van IT applicatiemanagement binnen de fasen van de levenscyclus voor verschillende types applicaties.
Kan vanuit een inzicht in het opzetten van IT innovaties in een organisatie deelnemen aan innovatieprojecten in een technologische omgeving om waarde te creëren.
Kan vanuit inzicht in de business proces management cyclus en performance management de belangrijkste tools en technieken gebruiken om processen te modelleren en meetbaar te maken ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie.

Doelstellingen

In het kader van deze cursus worden specialisten uit het werkveld uitgenodigd om een praktijkgerichte lezing te geven over hoe onderwerpen die verband houden met andere vakken uit de opleiding IT management in de praktijk worden toegepast.
De studenten leren hoe op een pragmatische manier invulling kan worden gegeven aan diverse management controls van IT governance en COBIT.
De studenten zijn zich bewust over de nood aan en voordelen van intense samenwerking tussen Business en IT zoals beschreven in het boek ‘Business IT Fusion’ van Peter Hinssen

Inhoud

Lezingen door professionals
Bezoeken van vakbeurzen en seminaries
IT governance en COBIT
Business IT Fusion (Peter Hinssen)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs12,00 uren

Onderwijsvorm

  • Onderwijsleergesprek
  • Activerend hoorcollege
  • Lezing/getuigenis/gastspreker
  • Opdracht

Begeleiding

De studenten krijgen de mogelijkheid om de docent te consulteren voor een specifiek inhoudelijk probleem (consultatie).
Er wordt een duaal leerpad aangeboden voor studenten die niet aan alle lessen kunnen deelnemen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterPortfolio100,00
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Begincompetenties

Niveau Algemene competenties professionele bachelor
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (Semester 2)