Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
IT management31416/4463/2021/1/08
Studiegids

IT management

31416/4463/2021/1/08
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Postgraduaat IT Management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Decorte Johan
Andere docenten: Goethals Christine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Kan de missie, visie, strategie en organisatie van IT vanuit de ‘IT als waarde’-propositie schetsen en kan inspelen op de typische pijnpunten en remediëring ervan.

Doelstellingen

De studenten bekijken IT niet vanuit een technisch standpunt maar als deel van de organisatie.

De student leert via verschillende invalshoeken en technieken de bijdrage van IT beoordelen binnen de globale doelstellingen van de organisatie.

Voorbereiding op functies als CIO, IT manager, IT-infrastructure and operations manager, IT services manager, IT applications manager IT-evangelist, IT-strategy-manager, IT portfolio manager, IT product manager, IT consultant.

Inhoud

Introductie: ICT organisatie en de CIO
Elke business is een digitale business
ICT Strategie - digitale strategie
Business IT alignering
Rol van de CIO
Vernieuwende technologieën
De organisatie van ICT
Human Resources Management voor ICT


Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

  • Onderwijsleergesprek
  • Activerend hoorcollege
  • Opdracht

Begeleiding

De studenten krijgen de mogelijkheid om de docent te consulteren voor een specifiek inhoudelijk probleem (consultatie).
Er wordt een duaal leerpad aangeboden voor studenten die niet aan alle lessen kunnen deelnemen.
Er worden 2 coaching sessies ingericht waarop studenten mits voorafgaandelijke voorbereiding vragen kunnen stellen over de behandelde leerstof.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen60,00
Buiten examenroosterPresentatie40,00
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Slides, oefeningen en lesmateriaal wordt via de digitale leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst kunnen de studenten zelf de documenten downloaden en printen.

Studiekosten

Kopieer kosten van beschikbare documenten op digitaal leerplatform Chamilo.
Kosten gerelateerd aan deelname van excursies en seminaries zijn ten laste van de student.

Begincompetenties

De studenten moeten een basis hebben van IT en bedrijfsorganisatie.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2020 (Semester 1)