Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Corporate performance management en business intelligence31415/4463/2021/1/71
Studiegids

Corporate performance management en business intelligence

31415/4463/2021/1/71
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Postgraduaat IT Management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: De Koning Guy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Kan vanuit inzicht in de business proces management cyclus en performance management de belangrijkste tools en technieken gebruiken om processen te modelleren en meetbaar te maken ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie.

Doelstellingen

De student inzicht geven in de mogelijkheden van BI en praktische introductie tot BI tools.
De student kan een BI architectuur begrijpen en kent de technische componenten van een datawarehouse omgeving.
De student krijgt inzicht in hoe performance management kan gebruikt worden ter ondersteuning van een bedrijfsstrategie en krijgt inzicht in het definiëren van key performance indicatoren.
De student kan verschillende types van rapportering onderscheiden.

Inhoud

Bestuurlijke informatie
Business Intelligence en de bedrijfsprocessen
Business Intelligence en datawarehousing
Business demands vs IT Performance context
De BI-omgeving
Business Score Card
ETL
Data-Mining (basis)
AI (basis)
Architectuur en topografie
Performance Management

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

  • Onderwijsleergesprek
  • Activerend hoorcollege
  • Opdracht
  • Lezing/getuigenis/gastspreker

Begeleiding

De studenten krijgen de mogelijkheid om de docent te consulteren voor een specifiek inhoudelijk probleem (consultatie).
Er wordt een duaal leerpad aangeboden voor studenten die niet aan alle lessen kunnen deelnemen.
Er worden 2 coaching sessies ingericht waarop studenten mits voorafgaandelijke voorbereiding vragen kunnen stellen over de behandelde leerstof.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterPresentatie100,00
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Het studiemateriaal wordt via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Boeken - aanbevolen lectuur: Strategisch Performace Management - Dries Van Nieuwenhuyse en Ann-Sophie Bouckaert -- ISBN:9789401418546; 40 Euro

Studiekosten

Kopieer en printkosten
Boeken - aanbevolen lectuur: Strategisch Performace Management - Dries Van Nieuwenhuyse en Ann-Sophie Bouckaert -- ISBN:9789401418546; 40 Euro

Begincompetenties

Niveau Algemene competenties professionele bachelor
Conceptuele kennis van relationele databanken is een voordeel.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (Semester 2)