Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
IT applicatie management31414/4463/2021/1/37
Studiegids

IT applicatie management

31414/4463/2021/1/37
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Postgraduaat IT Management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Asselberg Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Kan kritisch omgaan met de verantwoordelijkheden op vlak van IT applicatiemanagement binnen de fasen van de levenscyclus voor verschillende types applicaties.

Doelstellingen

De studenten inzicht geven in de complexiteit van de applicatie levenscyclus en het management ervan.

Inzicht geven in verschillende ontwikkelmethoden en vormen van applicaties.

Inzicht geven in de sturing en het beheer van requirements; development, test- en change management.

Inzicht verwerven in het managen van ERP systemen.

Inzicht verwerven in het beheer van legacy en technical debt.


Inhoud

De applicatie levenscyclus
Type applicaties
Methodes voor projectmatige applicatie ontwikkeling
Requirements analyse en management
Software ontwikkelmethodes
Software Testing
Management van legacy toepassingen en technische schuld

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

  • Onderwijsleergesprek
  • Activerend hoorcollege
  • Lezing/getuigenis/gastspreker
  • Opdracht

Begeleiding

De studenten krijgen de mogelijkheid om de docent te consulteren voor een specifiek inhoudelijk probleem (consultatie).
Er wordt een duaal leerpad aangeboden voor studenten die niet aan alle lessen kunnen deelnemen.
Er worden 2 coaching sessies ingericht waarop studenten mits voorafgaandelijke voorbereiding vragen kunnen stellen over de behandelde leerstof.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen60,00
Buiten examenroosterPresentatie40,00
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Slides, oefeningen en lesmateriaal wordt via de digitale leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst kunnen de studenten zelf de documenten downloaden en printen

Studiekosten

Handboek Requirements, Nicole De Swart, Eburon Uitgeverij B.V., 2010, ISBN 9789059724068 )

Kopieer kosten van beschikbare documenten op digitaal leerplatform Chamilo.

Kosten gerelateerd aan deelname van excursies en seminaries zijn ten laste van de student.

Begincompetenties

Niveau Algemene competenties professionele bachelor
Conceptuele kennis van relationele databanken is een voordeel.
Ervaring met software ontwikkeling of beheer van requirements of beheer van applicatie(s)is een voordeel
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2020 (Semester 1)