Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Developments in IT31497/4463/2021/1/46
Studiegids

Developments in IT

31497/4463/2021/1/46
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Postgraduaat IT Management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: De Bruyn Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Kan de missie, visie, strategie en organisatie van IT vanuit de ‘IT als waarde’-propositie schetsen en kan inspelen op de typische pijnpunten en remediëring ervan.
Kan kritisch omgaan met de verantwoordelijkheden op vlak van IT applicatiemanagement binnen de fasen van de levenscyclus voor verschillende types applicaties.
Kan kritisch omgaan met de verantwoordelijkheden binnen de inrichting van een IT operations & servicesafdeling.
Kan vanuit een inzicht in het opzetten van IT innovaties in een organisatie deelnemen aan innovatieprojecten in een technologische omgeving om waarde te creëren.

Doelstellingen

Dat de it-wereld in voortdurende ontwikkeling is, hoeft geen betoog. In deze cursus volgen we nieuwe ontwikkelingen in dit vakgebied op, in het bijzonder wat betreft het beheer van ict-infrastructuur en diensten (“operations”). Enkele trends van de laatste jaren binnen dit domein hebben de manier waarop bedrijven hier mee omgaan fundamenteel gewijzigd. Dit geldt zowel voor aanbieders van ict-diensten, als gebruikers er van. Het is dan ook belangrijk om bewust te zijn van deze (r)evolutie, zodat je er als leidinggevende binnen je organisatie kan op inspelen.

In het bijzonder raken we volgende topics aan:

Het ict-landschap is fundamenteel veranderd onder invloed van open source, in die mate dat klassieke it-bedrijven hun business model er naar aanpassen.
Het begrip “Cloud” (een veelomvattende term die te pas en te onpas wordt gebruikt) wordt verklaard en geconcretiseerd. We bespreken verschillende toepassingsmogelijkheden zoals Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), en hebben het over de keuzes tussen het zelf onder controle houden of uitbesteden van bepaalde operationele taken (public/private/hybrid cloud).
DevOps is een professionele beweging die streeft naar het sneller opleveren van kwalitatief hoogstaande software door (a) een fundamenteel andere bedrijfscultuur met o.a. nauwere samenwerking tussen ontwikkelaars (Developers) en systeembeheerders (Operations) in gemengde teams; (b) een verregaande automatisering van operationele taken; (c) het van nabij en in detail opvolgen (monitoring) van de ict-infrastructuur; (d) het vrij en open delen van kennis met andere it-professionals van binnen en buiten de organisatie.

Inhoud

Open source : voordelen- en nadelen, business model
Cloud computing : service-modellen, gebruiksmodellen, strategische mogelijkheden
Devops : verhoging kwaliteit;
Culture, Automation, Monitoring, Sharing ; operationele modellen, change management
Be The Change : ICT human resources, intake nieuwe medewerkers, tekort aan Belgische ICT specialisten
AI - CLOUD: : workflows, process mining,
ICT in gereguleerde omgevingen: Pharma and Digitzation, Pharma4.0, GAMP5, Computers System Validation
Security in ICT & Ops : new technologies
Manufacturing Execution Systems - ERP - Industry 4.0
Best practices for buying or selling ICT

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

  • Onderwijsleergesprek
  • Activerend hoorcollege
  • Opdracht
  • Lezing/getuigenis/gastspreker
  • Peerteaching

Begeleiding

De studenten krijgen de mogelijkheid om de docent te consulteren voor een specifiek inhoudelijk probleem (consultatie).
Er wordt een duaal leerpad aangeboden voor studenten die niet aan alle lessen kunnen deelnemen.
Er worden 2 coaching sessies ingericht waarop studenten mits voorafgaandelijke voorbereiding vragen kunnen stellen over de behandelde leerstof.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten examenroosterGeïntegreerde evaluatie100,00Samenvatting van leergesprekken en individuele opdrachten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterPortfolio100,00individuele opdrachten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Studiemateriaal wordt via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Material provided by external specialists and speakers.

Studiekosten

Via Chamilo: Studiemateriaal wordt via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Begincompetenties

Niveau Algemene competenties professionele bachelor
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (Semester 2)