Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Project en programma management31411/4463/2021/1/32
Studiegids

Project en programma management

31411/4463/2021/1/32
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Postgraduaat IT Management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 150,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: De Koning Guy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Kan IT projecten uit werken, erover communiceren en afwerken volgens algemene standaarden zoals PMBOK en Prince2.

Doelstellingen

Een theoretische en praktische basis vormen van de deelname aan ICT projecten in een technologische omgeving.
Projecten uitwerken, communiceren en afwerken volgens algemene standaarden zoals PMBOK, ITIL en Prince2.
De Project Management Professional (PMP) methode begrijpen en kunnen toepassen.
Naast de theoretische achtergrond, is er ook aandacht voor oefeningen, opvolgen met behulp van Tools en forms zoals MS-Project, time-sheets.
Voorbereiding op functies als project medewerker, IT-systeemmanager, project office manager, project consultant.

Inhoud

• Overzicht van de verschillende processen en controlestappen bij projectmanagement
• Het meewerken aan projecten
• Project management frameworks en controle middelen (project forms, tools zoals MS-project, V-model) kunnen gebruiken
• Project Risk management
• Project communicatie
• Typische eigenschappen van ICT projecten
• Hardware en systeem ondersteuning
• Project team vorming
• Project Governance
• Business Analyse – Requirement Engineering
• Project Management Office en Business ondersteuning

Overzicht van de verschillende processen en controlestappen bij projectmanagement
Het meewerken aan projecten
Project management frameworks en controle middelen (project forms, tools zoals MS-project, V-model) kunnen gebruiken
Project Risk management
Project communicatie
Typische eigenschappen van ICT projecten
Hardware en systeem ondersteuning
Project team vorming

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs36,00 uren

Onderwijsvorm

  • Onderwijsleergesprek
  • Activerend hoorcollege
  • Lezing/getuigenis/gastspreker
  • Opdracht

Begeleiding

De studenten krijgen de mogelijkheid om de docent te consulteren voor een specifiek inhoudelijk probleem (consultatie).
Er wordt een duaal leerpad aangeboden voor studenten die niet aan alle lessen kunnen deelnemen.
Er worden 2 coaching sessies ingericht waarop studenten mits voorafgaandelijke voorbereiding vragen kunnen stellen over de behandelde leerstof.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterPresentatie100,00in combiatie met change management
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Slides, oefeningen en lesmateriaal wordt via de digitale leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst kunnen de studenten zelf de documenten downloaden en printen.

Studiekosten

Project Management Achieving Competitive Advantage - 45 euro
De kosten verbonden aan de deelname aan eventuele excursies en seminaries zijn ten laste van de student.

Begincompetenties

Eerste ervaringen in of buiten IT met projecten, communicatie in Nederlands en Engels, grondbegrippen rondom management en kostbeheersing
Niveau Algemene competenties professionele bachelor.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2020 (Semester 1)